Krag-Petersson er en rifle utviklet av nordmannen Ole Herman Krag og den svenske våpenkonstruktør Axel Petersson i 1872.

Krag-Petersson
Basisdata
OpphavslandNorges flagg Norge
TypeRifle
Innført1872
Utfaset1900
Bruker(e)Norge
Tekniske data
MekanismeFallblokk
Magasinkapasitet10
SiktemidlerSkur og korn

Riflen var det første repetergevær approbert av det norske forsvar, og et av de første repetergevær som ble tatt i bruk i et lands forsvar på verdensbasis. Tester foretatt av det norske forsvaret viste at riflen var et robust, hurtigskytende og presist gevær. Den hadde et rørmagasin liggende parallelt med løpet. Som i mange av de tidlige rørmagasinvåpnene var patronen en randtenningspatron. Riflen ble approbert i 1876.

På siste halvdel av 1800-tallet gjennomgikk militærvåpen en rivende utvikling. Ikke minst hadde utviklingen av røyksvakt krutt mye å si. Den 12 mm randtenningspatronen med svartkruttladning hadde for liten rekkevidde og manglet gjennomslagskraft i forhold til nyere patroner som 7,92 Mauser og .303 British fra 1880-åra. Etter å ha blitt faset ut rundt år 1900 av Krag-Jørgensen riflen, ble store deler av riflebeholdningen solgt til sivile og ble da ofte sterkt ombygd.

Eksterne lenker rediger