Kongelig bygningsinspektør

Kongelig bygningsinspektør er en dansk tittel som tildeles arkitekter som arbeider for regenten. Dette innebærer i dagens samfunn den danske stat. Slots- og Ejendomsstyrelsen har ansvaret for å utpeke de kongelige bygningsinspektørene.

Embedet omfatter ikke én, men flere inspektører som har forskjellige danske landsdeler som arbeidsfelt. Det er fem bygningsinspektorater:

Bygningsinspektørene utnevnes for 4 år om gangen. Ved siste utnevnelse i 2008 ble følgende utnevnt:

  • Erik Møllers Tegnestue; 1. inspektorat
  • Fogh & Følner: 2. inspektorat
  • Hvidt & Mølgaard: 3. inspektorat
  • Creo Arkitekter: 4. inspektorat
  • Kjær & Richter: 5. inspektorat

Inspektørene fører bygningsmessig tilsyn med en vesentlig del av kulturarven i form av statens fredede eiendommer og andre verdifulde statseide bygningsverk i Danmark. I tillegg fungerer de som statens konsulenter i byggesaker som har med landets kirker å gjøre.

Tidligere var det en meget attraktiv utnevnelse, da den nesten ga en arkitekt monopol på offentlige arbeidsopgaver i en bestemt landsdel. I våre dager er stillingens oppgave sterkt begrenset ettersom større arkitektoppgaver for staten settes ut på anbud og i åpen konkurranse.

Eksterne lenkerRediger