Kollasjon

Wikipedia-pekerside

I bibliotekvitenskap, informasjonsvitenskap og informatikk er kollasjon (av latin collatio, «sammenligning») prosessen hvor skriftlig informasjon sammenstilles i en standard rekkefølge.

Kollasjon, kollatering, kollasjonering og kollasjonere kan ha flere betydninger:

  • Kollasjon (arverett) (latinsk: collatio bonorum), en handling for å estimere verdien av intestatarven ved at det gjøres avkorting i arv av gaver mottatt av arvelater mens denne levde
  • Kollasjon (databaser), ordning av innholdet i en database i en bestemt rekkefølge; å kollatere; sortering i en gitt bokstavrekkefølge (eller annen standard rekkefølge)
  • Kollasjon (filologi), prosessen med å bestemme forskjellene mellom to eller flere tekster (f.eks. kopi og original) sin detaljerte bibliografi eller sammenligningen av den fysiske sammensetningen av to eksemplarer av en bok, eller for å undesøke om en bok er komplett
  • Kollasjon (kirkelig lov), den juridiske prosessen og rituelle handlingen hvor en sogneprest utnevnes for livet, særlig i anglikanske kirker (utspring fra Den engelske kirke)
  • Kollasjon (måltid), et lett måltid tillatt for å lette faste i noen religiøse tradisjoner
  • Kollasjon (fest) (av latin collatio, svensk: kalas), det samme som gilde eller gjestebud
  • Kollasjon (teater), fordeling av roller samt gjennomlesing av manus replikk for replikk i fellesskap
  • Kollasjon (telegrafvesen), tilbakelesing av tall og navn i et telegram fra mottagerstasjon til senderstasjonen for å kontrollere at meldingen er oppfattet riktig, med dels repetisjon og konklusjon på den sendte meldingen
  • Kollasjon (trykking), ordning av sider når flere kopier av et dokument bindes etter trykking eller kopiering (sammenføring av blankettbaner til blankettsatser, slik at sider kommer i rett rekkefølge)

Se også rediger

 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Kollasjon.