Tekstkritikk er en form for litterær kritikk som konsentrerer seg om å identifisere og fjerne feil oppstått gjennom transkripsjon av gamle håndskrevne manuskripter. Dersom en har en kopi av et gammelt manuskript, eller flere kopier med avvikende tekst, forsøker tekstkritikken å rekonstruere det opprinnelige tekstinnholdet, ofte beskrevet som «arketypen» eller «autografen». Metoden kan også brukes for å rekonstruere tekstutgaver mellom den opprinnelige og den/de som foreligger.

Tekstkritikk anvendes særlig innen litteraturvitenskap, historie og tekstkritisk bibelforskning.

Se også

rediger