Sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet innebærer at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Det innebærer at driftsinntektene i en periode alltid skal sammenlignes med de kostnadene som har medgått for å skape disse inntektene. vi skal altså beregne hvilken kostnader som er medgått for å produsere de varer og tjenester som er solgt.