Kokk

person som lager mat profesjonelt

Kokk er en person som lager mat, det vil si som forbereder måltider ved bruk av råvarer som vanligvis er tilberedt på forhånd. Kokke er en hunkjønnsform av ordet som spesifikt betegner en kvinnelig kokk, men ordet kokk kan også brukes som en kjønnsnøytral betegnelse.

Tradisjonelt kokkeantrekk

Betegnelsen kokk er særlig brukt om personer som har dette som profesjon, men brukes i vanlig språkbruk også ofte om personer som lager mat i rent private sammenhenger. Historisk var kokker, i betydningen personer som hadde matlaging som profesjon og hovedoppgave, ofte ansatt i større, mer herskapelige husholdninger, i store statlige organisasjoner slik som militæret eller på skip. I moderne tid er de fleste profesjonelle kokker ansatt på restauranter, i kantiner eller i andre storkjøkkener.

I kokkefaget, spesielt på restauranter, brukes ofte titler med opphav i fransk språk, så som chef («sjef»), og soussjef («nestleder»), spesielt på kjøkken med mange ansatte og en formell organisering. På norsk brukes vanligvis titler som kjøkkensjef, sjefskokk og overkokk om kokker i overordnede stillinger. Store kjøkken bruker dessuten stillingsbetegnelser som 1. og 2. kokk. På handelsskip har lederen for forpleining og innkvartering tradisjonelt tittelen stuert, og på mindre skip kan vedkommende også være eneste kokk. Store kjøkken har gjerne også plasser for kokkelærlinger og -assistenter.

Kokk som moderne yrkestittel i Norge rediger

I Norge er kokk i dag en yrkestittel for en håndverker som har fagbrev innen kokkefaget og driver med matlaging som profesjon. Kokkefaget er et av mesterfagene innen håndverksyrkene i Norge. Etter endt utdannelse kan kokker arbeide med matlaging profesjonelt på restauranter, i kantiner eller i andre storkjøkkener. Kokkeutdannelsen er en av utdannelsene innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Siden 1966 har man i Norge kåret Årets kjøkkensjef, og siden 1990 avholdt det årlige Norgesmesterskapet i kokkekunst. En av de mest prestisjefylte internasjonale konkurransene er Bocuse d’Or, som siden 1987 har vært avholdt i Lyon annethvert år, med norsk seier i 1993, 2003 og 2009. Hvert fjerde år siden 1896 har man arrangert Kokke-OL der Norges kokkelandslag vant sist i 2008.

Eksterne lenker rediger