En stuert er den som har ansvar for mannskapsforpleiningen og innkvarteringen om bord i et handelsskip. Uttrykket er overtatt fra engelsk steward.

Dersom skipet og mannskapet er lite, er det stuerten som lager maten til alle. Han eller hun steller, rydder og vasker hele båten innvendig foruten lugarer i nedvasken på slutten av en tur.

Stuerten er den som har ansvaret for slappkisten, og kan også ha ansvar for hyreregnskapet.

Under større forhold er stuerten mellomleder med proviant- ,kokke-, messe- og renholdstjenesten som sitt hovedområde. På passasjerskip kan arbeidsdelingen bli annerledes, siden passasjertjenestene regnes som en form for hotell- og restaurantdrift.