Klimaendringer i Norge

Innenfor klimaforskningen i Norge har det nasjonale satsingsområdet vært å framstille prognoser for klimautviklingen. Vesentlig arbeid ble gjort gjennom det koordinerte prosjektet RegClim på midten av 2000-tallet hvor det en tid hadde seks deltagende norske klimainstitutter og som ble finansiert gjennom Norges forskningsråds Forskningsprogram om endringer i klima og ozonlag under Området for miljø og utvikling.[1]

Økt ekstremvær er blant konsekvensene med mer nedbør på sør- og vestlandet.

Blant resultatene er scenarier som antyder økt temperatur i Norge, og avhengig av landsdel vil den årlige gjennomsnittstemperaturen stige med mellom 2,5 ℃ og 3,5 ℃, mest i innlandet og i nordlige delene av landet mens vintrene vil bli mildere. Nedbørsmengden vil øke avhengig av landsdel på mellom 5 og 20 prosent, og med størst økning langs kysten i sørvest og helt i nord. For hele Norge blir det årlig inntil fire flere døgn med sterkere vind enn 15 m/s, som er stiv til sterk kuling.[2]

En viktig side ved klimaendringene i Norge er økt ekstremvær. Ettersom ekstreme værforhold er sjeldent er både samfunn og natur dårlig forberedt på virkningene av ekstremvær. Kostnadene kan derfor bli store. Fra samfunnets side er klimatilpasning viktig ettersom sårbarhet for klimaendringer skyldes manglende tilpasning.[3]

Forsikringsutbetalinger kan være en indikasjon på utgiftene forårsaket av ekstreme værforhold. På 1980-tallet var forsikringsutbetalingene til sammen 127 milliarder for hele tiåret. Mellom 1990 og 1995 har flommer, stormer og orkaner ødelagt eiendom for nesten 1000 milliarder kroner, åtte ganger mer enn på hele 1980-tallet.[4]

Et annet koordinert forskningsprogram er NORKLIMA (Klimaendringer og konsekvenser for Norge) hvor forskningssenteret Cicero står sentralt og som strekker seg over ti år, 2004-2013. Det ser på direkte og indirekte effekter av klimaendringer på natur og samfunn og som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak.[5]

I henhold til NORKLIMA vil klimaendringer få konsekvenser for enkeltarter av planter og dyr, og for hele økosystemer. Enkelte fiskearter som torsk og sild svarer på økte temperaturene ved å flytte til kaldere områder. Varmere vannmasser vil kunne resultere i introduksjon av sørlige fiskearter. Dagens fiskearter kan «få mindre føde i perioder og bestander av dagens arter kan bli redusert»[6] – med de økonomiske følger det kan få for fiskerisamfunn langs kysten. Enkelte arter som har Norge som sin sørlige grense vil søke nordover og høyere til fjells mens arter i Norge som lever på grensen for sin nordlige utbredelse vil kunne få utvidede områder både nordover og i høyden.[7]

De samlede økonomiske kostnadene vil trolig være små så lenge temperaturen ikke øker mer enn noen få grader. Det skyldes blant annet positive effekter som at lengre vekstsesong og høyere temperaturer gir økt produktivitet i jord- og skogbruket, at økt nedbør kan gi økte inntekter fra vannkraft, mens økte temperaturer vil redusere oppvarmingsbehovet. Negative virkninger for Norge vil være at økt hyppighet og intensitet av ekstremvær kan gi store skader fra blant annet flom og skred og vil gi konsekvenser for lokalsamfunn og eksisterende bosetningsmønster. Disse negative virkningene kan være med på å minske de positive effektene av global oppvarming i Norge.[8]

Det viktigste poenget når det gjelder virkninger av klimaendringer for Norge er likevel at Norge er en del av verden, og at det gir liten mening å se på virkningene i Norge isolert: Det som skjer i resten av verden berører oss økonomisk, politisk, sosialt og moralsk. Virkningene av klimaendringene vil bli store, og de kan bli svært dramatiske.[9][10]

ReferanserRediger

  1. ^ om RegClim Fase III (2003–2006)[død lenke]
  2. ^ «Norges klima om 100 år. Usikkerheter og risiko» (PDF), RegClim, september 2005.
  3. ^ «Norges klima om 100 år. Usikkerheter og risiko», RegClim september 2005.
  4. ^ Intervju med Øystein Hov Arkivert 21. august 2011 hos Wayback Machine., NILU 12. desember 2000
  5. ^ Om programmet, NORKLIMA Arkivert 1. mars 2017 hos Wayback Machine., oppdatert: 5. juli 2010
  6. ^ Forskning.no: Klimaendringer rammer norsk natur Arkivert 2007-11-06, hos Wayback Machine., 3. februar 2007
  7. ^ Konsekvenser av klimaendringer Arkivert 4. juli 2016 hos Wayback Machine., Cicero, oppdatert 21. januar 2010
  8. ^ : Virkninger av klimaendringer i Norge Arkivert 1. mars 2017 hos Wayback Machine., CICERO Repport 2001, side 19
  9. ^ Virkninger av klimaendringer i Norge Arkivert 1. mars 2017 hos Wayback Machine.
  10. ^ «Klimaendringer forandrer Norge» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 6. mars 2016. Besøkt 28. februar 2017. 

Eksterne lenkerRediger