Klassisk tempelmotiv

Det klassiske tempelmotivet danner utgangspunt for en bygningstype, som er brukt og videreført i europeisk og nordamerikansk arkitektur. Disse arkitektoniske formene ble utviklet i gresk arkitektur og romersk arkitektur, og de har fått stor betydning for arkitekturen i senere perioder helt opp til vår tid.

Tempelet i Segeste på Sicilia
Tempelgavlen brukt i senere perioder, British Museum

Spesielt har tempeltet, tempelgavlen og tympanonfeltet vært viktig i byggeoppgaven i forbindelse med sosialt miljø og kulturell symbolisering.

Tempelet var reist som en bolig for gudene og et sted til å oppbevare deres bilde. Vanligvis foregikk selve kulten utenfor tempelet på et alter nær inngangen.

Se også Rediger

Litteratur Rediger

  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0