Tympanon fra gresk: ty'mpanon, tromme, tamburin, fra latin: tympanum er det trekantete feltet i en klassisk tempelgavl.

Tympanonfelt fra en sideportal i Lincolnkatedralen

Alle tre sidene er omgitt av kraftige profiler og ofte finnes det skulptur eller relieff.

Tympanon ble i antikken bare brukt på templer. I romerriket ble det også av og til brukt over inngangen til boligene til personer som hadde viktige statsfunksjoner. Senere brukes tympanon som betegnelse på lignende felt over dører og vinduer. Felt som er begrenset av en bue blir også kalt buefelt eller buegavl. Denne typen ble mye brukt i romansk og gotisk arkitektur. Et annet uttrykk for tympanon er pediment.

Litteratur

rediger
  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0