Klassisk filologi

Klassisk filologi er studiet av de klassiske språkene gresk og latin og dets litteratur. Den moderne klassiske filologien blir regnet for å ha blitt grunnlagt av Erasmus fra Rotterdam (14661536).

I Norge kan en studere klassisk filologi ved universitene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Bare UiO, UiB og NTNU tilbyr masterprogram i latin og gresk.