Klaffefeil

(Omdirigert fra Klaffesykdom)

Klaffefeil er tilstander hvor det er feil eller sykdom ved hjerteklaffene, med eller uten klinisk betydning. De vanligste klaffefeilene i den vestlige verden er aortastenose og mitralinsuffisiens.

SykdomRediger

Klaffefeil kan føre til sykdom ved at de forårsaker en hjertesvikt, enten akutt eller over lang tid. Hjertesvikten kan skyldes at en klaff er for trang (stenose) slik at ikke nok blod flyter gjennom, eller at en klaff er lekk (insuffisiens) slik at blod flyter feil vei. Det er hovedsakelig klaffefeil på venstre side av hjertet som forårsaker sykdom.

StenoseRediger

Skyldes oftest aterosklerose og forkalkning av klaffen. Kan også være medfødt.

InsuffisiensRediger

Skyldes én av følgende:

  • Stivhet av klaffen (sklerose) slik at den ikke lukker ordentlig
  • Vegetasjoner av mikroorganismer på klaffen ved endokarditt
  • Skade på klaffen
    • Etter infeksjon (endokarditt)
    • Etter operasjon (iatrogen skade)
    • Medfødt
  • Utvidelse av hjertet slik at klaffeseilene ikke treffer hverandre

AortaklaffenRediger

StenoseRediger

Sannsynligvis den vanligste klaffefeilen i den vestlige verden. Innebærer at aortaklaffen som skiller venstre hjertekammer fra hovedpulsåren, er trang. Bilyd: Systolisk, crescendo, ofte bortfall av 2. hjertetone.

InsuffisiensRediger

Lekkasje av aortaklaffen. Opptrer veldig ofte sammen med aortastenose. Bilyd: Diastolisk, decrescendo.

MitralklaffenRediger

StenoseRediger

Klaffen mellom venstre for- og hovedkammer er tett. Sannsynligvis den vanligste klaffefeilen i utviklingsland, som en følge av reumatisk feber som barn. Bilyd: Diastolisk, jevn. Jo lengre del av diastolen den varer, jo mer uttalt stenose.

InsuffisiensRediger

Lekkasje av blod fra venstre hovedkammer til venstre forkammer under systole. Oppstår ofte som en konsekvens av utvidelse av hjertet. Bilyd: Systolisk, jevn, varer gjerne hele systolen (holosystolisk).