Hjerteklaff er en anatomisk del av et hjerte, som skal hindre blodet i å flyte i motsatt retning, som for eksempel ved et slag.

Hjertet består av to forskjellige typer klaffer, seilklaffer og halvmåneklaffer. Seilklaffer ser ut som seil og halvmåneklaffer som halvmåner. Mellom hjertets forkammere og hjertekammere ligger seilklaffene. Seilklaffen(e) mellom høyre forkammer og høyre hjertekammer heter tricuspidalklaffen, og seilklaffen(e) mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer kalles bicuspidalklaffen (også kalt mitralklaffen).

Halvmåneklaffer finnes i overgangen mellom hjertekamrene og arteriene. Mellom høyre hjertekammer og arteria pulmonalis (arterien som går fra hjertet til lungene) finnes pulmonalklaffen, og mellom venstre hjertekammer og aorta finnes aortaklaffen.

Hjertelyder er lyder fra klaffene som lukkes. Hjertelydene karakteriseres som "lubb dupp"-lyd, der "lubb" er når tricuspidal- og bicuspidalklaffen lukker seg (seilklaffene), mens "dupp" er når pulmonal- og aortaklaffen lukker seg (halvmåneklaffene).

Funksjonen til hjerteklaffene er å styre blodstrømmens retning i hjertet, og de fungerer som en slags tilbakeslagsventil.