Klaffebro

(Omdirigert fra «Klaffebru»)

Klaffebro er en type bevegelig bro med en kontravekt som kontinuerlig balanserer spennet som kan løftes opp i loddrett eller nesten loddrett posisjon.

Illustrasjon av en klaffebro

Klaffebroer åpnes og lukkes for gjennomgående skipstrafikk. Fordelen ved denne type broer er at skip og båter kan passere gjennom broen uten at en behøver å tenke på seilingshøyder under broene.

I moderne klaffebroer kontrolleres som oftest mekanismen med elektrisk styring.

Denne type broer har vært i bruk siden eldgamle tider. Men det var ikke før i 1850 at en konstruerte dem slik at det var mulig å åpne forholdsvis lange og tunge spenn på en hurtig og effektiv måte.

Nikolajevskijbroen i St. Petersburg var den første store klaffebroen. Den ble åpnet i 1850.

Skansenbroen, som er en jernbanebro langs Dovrebanen, ble bygd som klaffebro. Denne type klaffebro har en kontravekt opphengt i et stangparallellogram, samt motorer og tannhjul for å løfte og senke klaffen på broen. Broen er konstruert av Joseph B. Strauss, som også var ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate Bridge i San Francisco. Broen ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22. mars i 1918 og er den første av sin type i Norge.

Noen klaffebroer

rediger