(de) Kløcker/von Klöcker er en nålevende dansk lavadelsslekt, som stammer fra den tysk-romerske adel.

Slekten Kløckers våpen tegnet 1908 av Anders Thiset

Familien Klöcker ble tatt opp i den tyske adel av keiser Rudolph II, i det brødrene Philipp Jacob og Carl Klockher, som stammet fra en patricierfamilie i Görlitz, mottok et adelsbrev den 12. juli 1586 fra den tyske keiser.[1] Familiens adel ble fornyet 16. august 1757 av keiser Frans I.

Etatsråd Herman Lengerken (de) Kløcker (1706–1765) til Gjeddesdal, borgermester i København, og hans da avdøde bror Johannes (de) Kløckers barn ble 31. mars 1760 tatt opp i den danske adelsstand. De var sønner av handelsmannen Abraham Kløcker (1673–1730), hvis mor Helvig eller Hedewig Kløcker (1641–1718) var av slekten.

Herman Lengerken de Kløcker ble gift: 1. gang med Mette Christine Wriesberg (død 1757), andre gang med Caroline von Hoppe (født 10. januar 1732, død 21. januar 1819). To døtre: a) Elisabeth Christiane (født 1734, død 21. oktober 1761), gift 1753 med gehejmestatsminister Henrik Stampe; barn: Marie Elisabeth (1765–1804), gift 1790 med kommandør Henrik de Güntelberg (1740–1817). Med hans eneste sønn, Frederik Adam, født 1762, som levde på Bornholm, døde denne linjen ut på mannssiden den 16. april 1821.

Johannes de Kløcker hadde fire sønner. Den eldste, Abraham de Kløcker, født 2. september 1739, gikk i russisk tjeneste. Den andre, Jacob de Kløcker, født 1742, ble dansk sjøoffiser; mens hans sønn, Christoph Herman de Kløcker, født 1781, var sjømann og bodde i Rønne; hans sønn, Jacob Nicolai de Kløcker, født 1805, var skolelærer i Rønne, men har kun etterlatt døtre. Den tredje sønn, Niels Nicolai de Kløcker (1751–1821) til Eskildsmark, justisråd og herredsfogd, gift med Caroline Bruyn, hadde en sønn, Christian Carl de Kløcker, født 1794, og tre døtre: Elisabeth de Kløcker, født 1791, gift med kammerherre, landråd Frederik von Ahlefeldt, overrettsdirektør i Slesvig; Georgine de Kløcker, født 1793, gift med konsul Ackermann i Kiel; Frederikke de Kløcker, født 1797, gift med kammerherre Ahlefeldt til Saxtorff. Den fjerde sønn, Hans Holst de Kløcker (1754–1820) var byfogd i Frederikshald og justis­råd, gift 1781 med Anne Sophie Amalia Koefoed-Ancher. Sønner:

  1. Peter Koefoed Marinus de Kløcker (30. mai 1782–1821), byfogd i Aalborg, kancelliråd, gift 1811 med Johanne Severine Ranøe, født 1783. Barn: Amalie Elisabeth Antoinette de Kløcker (1813–1875), gift med Johannes Galskjøtt, prest i Fredericia; Olivie Marie Vilhelmine de Kløcker, født 1816, i Vallø Stift; Hans Ranøe de Kløcker (1818–1884), oberst, sjef for 39. bataljon, R. av D., gift, avkom.
  2. Johannes Nicolai de Kløcker (1788–), overkrigskommissær, tollinspek­­­tør i Arendal, gift med Johanne Munk, født 1800; avkom, som blomstrer i Norge.
  3. Andreas Abraham de Kløcker (f. 18.2.1794 i Fredrikshald – d. 9.5.1852 på Hauen i Gjerpen), til Hauen i Gjerpen, gift i Gjerpen 18.4.1823 med Mette Maria Olsen, født 1.11.[2]1788. Avkom.

Se også Rediger

Kløckers hus

Referanser Rediger

  1. ^ Jf. Johann Siebmachers våbenbog fra 1605.
  2. ^ «Gamle Gjerpen - Ei Bygdebok for nett.». www.gamlegjerpen.no. Besøkt 9. juni 2021. 

Litteratur Rediger

Eksterne lenker Rediger