Etatsråd

honorær dansk og norsk tittel

Etatsråd var en honorær, dansk og norsk embedstittel, plassert i tredje rangklasse. På 1700-tallet innebar tittelen normalt ingen praktiske funksjoner eller oppgaver. Forfatteren H.C. Andersen fikk eksempelvis ærestittelen etatsråd. Tittelen kunne også oppnås ved å sette inn et pengebeløp i kongens kasse. Tilsvarende var det med andre honorære titteler som justisråd og kanselliråd.

Se også

rediger

Litteratur

rediger
  • Nils G. Bartholdy: «Adelsbegrebet under den ældre enevælde - sammenhengen med privilegier og rang i tiden 1660-1730», (dansk) Historisk Tidsskrift, 12. række bind V hæfte 3, København 1971