Kjemisk industri omfatter selskaper som produserer industrikjemikalier ved å omsette råmaterialer (olje, naturgass, luft, vann, metall, mineraler) til over 70 000 ulike produkter. Polymerer og plast, spesielt polyetylen, polypropylen, polyvinylklorid, polyetylentereftalat, polystyren og polykarbonat omfatter 80% av industriens utbytte i verden.

Kjemisk industri i Tyskland på 1950-tallet.

Kjemiske industriprodukter rediger

Produkttype Eksempler
uorganisk industri ammoniakk, nitrogen, natriumhydroksid, svovelsyre, salpetersyre
organisk industri akrylonitril, fenol, etylenoksid, urea
keramer silika, frit
petrokjemikalier benzen, etylen, styren
agrokjemikalier kunstgjødsel, insekticider, herbicider
polymerer polyetylen, Bakelitt, polyester
elastomerer polyisopren, neopren, polyuretan
oleokjemikalier lard, soyaolje, stearinsyre
eksplosiver nitroglyserin, ammoniumnitrat, nitrocellulose
lukt- og smakstoffer benzylbenzoat, kumarin, vanillin

Kjemiske industriselskaper rediger

SELSKAP, HOVEDKONTOR 2005 kjemikaliesalg, milliarder Rang Land
BASF, AG, Ludwigshafen, Tyskland $53.2 1  
Dow Chemical, Midland, Michigan $46.3 2  
Shell Chemicals, Netherlands/UK $35 3   
Bayer, AG, Leverkusen, Tyskland $34.1 4  
Ineos, Lyndhurst, Storbritannia $33 5  
ExxonMobil, Irving, Texas $31.2 6  
DuPont, Wilmington, Delaware $28.5 7  
Mitsubishi Chemical, Tokyo, Japan $21.9 8  
Lyondell Chemical, Houston, Texas $18.6 9  
Saudi Basic Industries Corporation, Riyadh, Saudi Arabia $18.4 10  
Akzo Nobel, Arnhem, Nederland $16.2 11  
Degussa, AG, Düsseldorf, Tyskland $14.6 12  
Sumitomo Chemical, Tokyo, Japan $14.1 13  
Asahi Kasei, Tokyo, Japan $13.6 14  
Mitsui Chemicals, Tokyo, Japan $13.4 15  
Air Liquide, Paris, Frankrike $13.0 16  
Toray Industries, Tokyo, Japan $13.0 17  
Huntsman Corp., Salt Lake City, Utah $13.0 18  
Chevron Phillips, The Woodlands, Texas $10.7 19  
Solvay SA, Brussels, Belgia $10.7 20  
Imperial Chemical Industries(ICI), London, Storbritannia $10.6 21  
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan $10.2 22  
DSM NV, Heerlen, Nederland $10.2 23  

Kilder rediger