Kjønnsdiskriminering

Kjønnsdiskriminering vil si å forskjellsbehandle folk på grunn av kjønn. Ordet brukes ofte synonymt med kvinnediskriminering.

Amerikansk, antifeministisk vitsetegning fra 1869 som viser hvordan datidas kjønnsroller kan bli snudd på hodet.

Kjønnsdiskriminering skyldes ofte stereotype oppfatninger, med utgangspunkt i tradisjonelle kjønnsroller og holdninger, om at personer av ett kjønn er bedre egnet eller til bestemte oppgaver, uten at det er objektive biologiske grunner for dette. Med bakgrunn i engelsk språkbruk omtales kjønnsdiskriminerende holdninger ofte som sexisme. I arbeidslivet dreier spørsmål om kjønnsdiskriminering seg ofte om hvorvidt kvinner diskrimineres i ansettelsesprosesser eller hvorvidt menn og kvinner får ulik lønn for samme type arbeid.

Såkalt positiv kjønnsdiskriminering vil si å aktivt behandle personer av et kjønn bedre i en valgsituasjon. I enkelte tilfeller er konsekvensen av dette at personer av det andre kjønnet diskrimineres (negativt).

FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 inneholdt en bestemmelse om at alle, uansett kjønn, hadde krav på rettighetene nevnt i erklæringen.[1] I Norge er kjønnsdiskriminering og kjønnstrakassering som er definert som urimelig eller usaklig, forbudt etter likestillingsloven.[2]

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger