Antifeminisme

Antifeminisme er ifølge Oxford English Dictionary motstand mot feminisme eller mot noen feministiske målsetninger.[1]

«Stopp feminazistene», en kampanjeplakat på en spansk buss 2019 som en protest mot angivelig mannsdiskriminerende lover mot familievold. Skjellsordet feminazi har særlig blitt kjent gjennom den amerikanske høyreekstreme radiopersonligheten Rush Limbaugh.

Sosiologen Michael Flood argumenterer for at antifeminisme benekter minst et av de tre grunnprinsippene feminismen bygger på; at sosiale forhold mellom menn og kvinner ikke er naturgitte, at sosiale forhold mellom menn og kvinner favoriserer menn, og at kollektiv handling er mulig og ønskelig for å bøte på dette.[2]

Antifeminisme kan ha sin bakgrunn i ulike ståsteder. I USA startet Phyllis Schlafly i 1972 organisasjonen STOP ERA, nå kjent som Eagle Forum, for å motarbeide likestillingsloven Equal Rights Amendment i 1972. På 2000-tallet har begrepet maskulinisme vært brukt av enkelte antifeminister.

Amerikansk, antifeministisk vitsetegning fra 1869 som viser hvordan datidas kjønnsroller snudd på hodet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Oxford English Dictonary. «Anti-feminism». Lest: 20.01.2015
  2. ^ Flood, Michael (18. juli 2007). «International encyclopedia of men and masculinities». ISBN 978-0-415-33343-6. 

Eksterne lenkerRediger