Koordinater: 59°12′47,333″N 10°26′6,5220″Ø

Kjøle er en grendNøtterøy i Færder kommune i Vestfold. Kjøle ligger midt på øya, og var opprinnelig en øy som på grunn av landhevinga ble den en del av Nøtterøy. Det samme har skjedd med Gipø, som ligger rett nord for Kjøle. Det opprinnelige gårdsnavnet var antageligvis Kjøløy (eller Kjóløy), dette navnet er nevnt i skriftlige kilder fra 1398. Disse kildene forteller samtidig at Kjøle var blant de første gårdsbrukene på Nøtterøy. Forstavelsen Kjøl- kommer nok rett og slett av at øya hadde form som en kjøl.

Framhuset på Østre Kjøle, ca. 1920.

Allerede på 1300-tallet var Kjøle delt i tre gårder som da kaltes søndre, nordre og vestre; senere ble det til østre (gårdsnr. 30), mellom (gnr. 34) og vestre (gnr. 35). Kjøleholmen har sikkert fra eldgammel tid av hørt til Kjøle, men også Gåsøy lå i nyere tid til gården.

Den mellomste gården på Kjøle har status som freda kulturminne etter vedtak av Riksantikvaren.

KilderRediger

  • Gulbrandsen, Terje Fr. (1993). Gårdsnavn og bosetning på Njotarøy. Njotarøy – Årsskrift 1993/94, 26-31
  • Berg, Lorens (1922). Nøtterø – en bygdebok.

Eksterne lenkerRediger

  • (no) «Kjøle». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.