Gipø er en ås på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold. Den ligger midt på øya, like mellom kommunens administrasjonssentrum Borgheim og Sem. Navnet var opprinnelig Gipøy, og dette øy-navnet kommer av at åsen en gang var en øy. På grunn av landhevinga ble den en del av Nøtterøy. Dette skjedde så seint som for rundt 1 000 år siden. Like sørøst for Gipø ligger den ubebygde Gipøås, som også var en del av den tidligere øya.

Gipø, med Gipøjordene i forgrunnen

Fostavelsen Gip- er man ikke sikre på hvor kommer fra. Det har blitt hevda at det kommer av det gammelnorske ordet gipa, som betyr «å gjøre», og at navnet dermed skal bety «...danne en vid Aabning». Det kan også hende at navnet kommer av ordet gip, som var et fiskeredskap, og siden Gipø var en øy på den tida navnet oppsto, virker det ikke usannsynlig. Den tidligste skriftlige kilden som nevner Gipøy, stammer fra 1413. Gipøy blir omtalt som et gårdsbruk, og var dermed blant de første gårdsbruka på Nøtterøy.

I dag er Gipø kanskje mest kjent for sitt bo- og behandlingssenter, som nå er nedlagt.

Kilder rediger