Khoikhoi-folkene («Folkefolk», mindre nøyaktig «menn av menn»[1]), også kjent som hottentotter, lever i det sørlige Afrika og inngår i khoisangruppen, der de regnes å være beslektet med san-folket. Disse tilhører kapoidene, urbefolkningen i det sørlige Afrika. Tradisjonelt har khoikhoiene vært gjetere, men også livnært seg som jegere og samlere. Den tradisjonelle religionen er animisme.

Portrett av en khoikhoi i New Student's Reference Book fra 1914.

Begrepet hottentott er omstridt. Det er alminnelig antatt at navnet er av nederlandsk opprinnelse og at det ble tatt i bruk av nederlandskættede boere (eller afrikandere). Begrepet henviser til en særegenhet ved språket til folkeslaget, såkalte klikkelyder. Uttrykket har vært sett på som sterkt nedsettende (se rasisme), men blir brukt i en del eldre litteratur og delvis også av khoikoiene selv.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Khoekhoe». Encyclopædia Britannica. Besøkt 15. januar 2007.