Animisme (fra latin anima, sjel)[1] er et begrep innenfor teologien som betegner en religiøs oppfatning om at alt i naturen har sjel. Man tror på at alt har en sjel eller ånd, både døde og levende ting. Hvert tre eller innsjø har en egen kraft (for eksempel nøkken i en innsjø). Innenfor filosofisk teori er det ideen om at sjelen (i motsetning til kjemiske eller fysiske krefter) er kilden til liv og grunnlaget for livsfunksjonene hos levende vesener.[1]

Animismen er nært beslektet med panteismen.

Referanser

rediger
  1. ^ a b «animisme», NAOB