Kehat var ifølge Bibelen en av sønnene til Levi, og den patriarkalske grunnlegger av kehatittene, en av de fire avdelingene blant levittene i bibelsk tid.

I noen apokryfiske tekster som Levis testamente og Boken om Jubelårene, omtales Levis kone og Kehats mor, og hun blir navngitt som Milkah og sies å være en datter av Aram.

I 2. Mosebok sies Kehat å ha fått fire sønner: Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. Amram giftet seg med en kvinne som het Jokebed, og ble far til Moses, Aron og Mirjam. Jokebed opplyses å ha vært datter av Levi – altså søster av Kehat og Amrams tante – til tross for at noen greske og latinske manuskripter av Septuaginta sier at Jokebed var Kehats kusine. Den masoretiske teksten sier at hun var Kehats søster og Amrams tante, men Jokebeds slektskapsforhold til Levi beskrives ikke direkte.

Autoritetsdata