Katekolaminer er benevnelsen på en gruppe av kjemiske stoffer som kommer fra aminosyren tyrosin og som inneholder én aminogruppe og én katekolgruppe.

Katekol
Dopamin
Noradrenalin
Adrenalin

De tre mest vanlig forekommende katekolaminene er nevrotransmitterene dopamin, noradrenalin og adrenalin. Dopamin produseres i hjernestammen, mens størstedelen av noradrenalin og adrenalin dannes i binyremargen. Noradrenalin produseres også inne i sentralnervesystemet, i en rekke kjerner i hjernestammen og thalamus. Den viktigste noradrenerge kjernen er locus caeruleus.

Stress fører til høye katekolaminnivåer i blodet. Det skjer både når stresset skyldes en psykologisk reaksjon på bekymringsfulle tanker og når stresset består av fysiske påvirkninger som for eksempel høye lyder, skarpt lys eller lavt blodsukkernivå (hypoglykemi).

Forhøyet katekolaminnivå i blodet medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Legemiddelgruppen betablokkere (β-blokkere) hemmer virkningen av katekolaminer.

Se også

rediger

Litteratur

rediger
  • Dewick, Paul M. (2009). Medicinal Natural Products : A Biosynthetic Approach. (3 utg.). Chichester. John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-0-470-74168-9. 
  • Samuelsson, Gunnar; Bohlin, Lars (2009). Drugs of natural origin : a treatise of pharmacognosy (6 utg.). Stockholm. Apotekarsocieteten. ISBN 978-91-976510-5-9. 
  • Heinrich, Michael; Barnes, Joanne; Gibbons, Simon; Williamson, Elizabeth M. (2012). Drugs of natural origin : a treatise of pharmacognosy (2 utg.). Edinburgh. Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3388-9. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Moore, P. K. (2003). Pharmacology (5 utg.). Elsevier Limited. ISBN 0-443-07145-4. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Flower, R. J.; Henderson, G. (2012). Pharmacology (7 utg.). Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3471-8.