Sentralnervesystemet

Sentralnervesystemet (iblant forkortet CNS) hos pattedyr består av hjernen og ryggmargen og er den delen av nervesystemet som er beskyttet av knokler. Sentralnervesystemet er en av nervesystemets to hoveddeler. Det andre systemet er det perifere nervesystemet.

Sentralnervesystemet hos mennesket.
1. Hjernen
2. Sentralnervesystemet
3. Ryggmargen

Sentralnervesystemet anlegges tidlig på fosterstadiet, som er et hult rør. Den fremre delen blir til hjernen og den bakre blir ryggmargen. Forenden får flere utposninger og utvekster som utvider seg til de ulike delene av hjernen: storehjernen, diencephalon, hjernestammen og lillehjernen. Ryggmargen beholder den enkle rørformen.

Nervevevet i sentralnervesystemet inndeles i grå og hvit substans. Den grå substansen består av nervecellekropper og deres korte utløpere. Den hvite substansen inneholder nervecellenes lange utløpere, nervefibere. Den grå substansen i sentralnervesystemet inndeles i kjerner og bark. Ansamlinger av nervecellekropper i dypet av hjernen eller ryggmargen kalles kjerner, mens den grå substansen på overflaten av storhjernen og lillehjernen kalles bark. Den hvite substansen inndeles i nervebaner, som forbinder ulike avsnitt av sentralnervesystemet med hverandre. Det er kommandosentralen som tolker all innkommende sensorisk informasjon fra f.eks. øyne og ører, og som styrer alle kommandoer som overføres til musklene. Kommunikasjonen skjer via nerveimpulser, dvs. elektriske signaler, som føres langs nervebanene. Hjernen utfører også kompliserte funksjoner som innlæring, hukommelse, følelser og abstrakt tankevirksomhet.

Gliaceller, som er støtteceller, finnes både i den grå og den hvite substansen.

Komponenter i sentralnervesystemet rediger

Ryggmargen
Hjernen Hjernestammen Rhombencephalon

Pons, Cerebellum, Medulla oblongata

Mesencephalon

Tectum, Pedunculus cerebri, Praetectum, Aquaeductus mesencephali

Prosencephalon Diencephalon

Epithalamus, Thalamus, Hypothalamus, Subthalamus, Hypofysen, Epifysen, Tredje ventrikkel

Telencephalon

Basalgangliene, Rhinencephalon, Amygdala, Hippocampus, Neocortex, Sideventriklene

Litteratur rediger

  • P. Brodal: Sentralnervesystemet. Bygning og funksjon. Tano, Oslo 1995.