Kategori:Superhundreåringer

Superhundreåringer er en betegnelse oversatt fra engelsk Supercentenarians - altså personer som oppnår en levealder på 110 år eller mer. Kategorien er ment for alle, dvs. uansett nasjonalitet eller kjønn.