Superhundreåring (engelsk supercentenarian) er en betegnelse som brukes om personer som har oppnådd en alder av 110 år eller mer.

Franske Jeanne Calment (18751997) er den personen som med sikkerhet har oppnådd høyest alder i verden. Mange har hevdet å være eldre enn det, men i mangel på bevis har det ikke lykkes å verifisere dette. Blant disse er Cruz Hernández Rivas fra El Salvador som skal ha levd fra 18782007. Sarah Knauss (18801999) og Marie-Louise Meilleur (18801998) opplevde alle å bli kjent på sine gamle dager på grunn av sin høye alder.

Norge har i dag ingen superhundreåringer. Norges eldste er Lina Anundsen fra Siljan og Margit Larsen fra Odda (begge født 12. november 1914). Norges eldste mann er Odd Borlaug fra Vik (født 1917). Norges eldste person gjennom tidene var Maren Bolette Torp fra Oslo, som døde i 1989, 112 år gammel.

Mange superhundreåringer overlever barn som er godt oppe i 80-årsalderen. Sarah Knauss hadde en 96-årig datter og en dattersønn på 75 da hun døde 30. desember 1999, 119 år gammel. Datteren Kathryn Sullivan ble 101 år gammel. Marie-Louise Meilleur satte 12 barn til verden, men bare 4 var i live ved hennes død som 117-åring i 1998. Maud Farris-Luse (1887–2002), som også opplevde pressens oppmerksomhet de siste årene, hadde giftet seg da hun var bare 16 år, og ble mor for første gang da hun var 18. Av hennes 7 barn var det bare yngstedatteren, Lucille Bull (1928–2003), som levde ved hennes død. Den førstefødte døde 82 år gammel i 1987 da Maud var 100.

Eksempelet Jeanne Calment rediger

Når man skal undersøke om en person virkelig er så gammel som vedkommende eller familien hevder kreves det reell dokumentasjon, slik som tilfellet var med Jeanne Calment. Franske slektsforskere og eksperter på mennesker som lever meget lenge, begynte å lete i de gamle kildene i Jeannes hjemby, Arles i Frankrike. De gikk gjennom en mengde kirkebøker, dokumenter, attester og folketellinger. De klarte blant annet å spore opp Jeannes fødselsattest fra 1875, vielsesattesten fra 1896, datterens dåpsattest fra 1898 og fødsels- og dødsattestene til hennes foreldre, Nicolas og Marguerite (Gilles) Calment. Man fant også igjen både henne og familien i diverse folketellinger opp igjennom årene. Dessuten fant man avisutklipp fra 100-årsdagen hennes i 1975, og fra 110-årsdagen i 1985. I folketellingen fra 1968 finner man 93-årige Jeanne Calment boende vegg i vegg med svigerbarnebarnet, Renée Billot (42), enken etter dattersønnen som døde i 1963.

Historien om Jeanne Calment er unik på mange måter. Ettersom hun bodde i Arles hele sitt liv, var det lettere å kunne følge hennes liv gjennom de mange arkiver man lette etter opplysninger om henne i. Det at hun overlevde alle etterkommerne sine er også uvanlig. Datteren gikk bort allerede i 1934, 36 år gammel, mens dattersønnen omkom i en motorsykkelulykke i 1963, også han 36 år gammel. Enke ble hun i 1942 da ektemannen døde etter å ha fått i seg bedervet mat. Man fant også at gener hadde mye å si for hennes sterke helse. Hun kom fra en uvanlig sterk slekt der de fleste nådde en levealder over gjennomsnittet. Hennes far ble 93 år, moren ble 86 og broren, som døde i 1962, ble 97 år.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger