Kategori:Kuldeanomalier

Kuldeanomalier i klimahistorien, i hele skalaen fra jordas tidsaldre til kortvarige værfenomener. Se også Kategori:Varmeanomalier.