Menap (glasial)

Menap var en hard glasialtid i Nord-Europa (nebraska i USA og günz i Alpene) i den tidlige pleistocene subepoken.

Menap inntraff for rundt 1 000 000  år BP og ble både innledet og avsluttet av kalde perioder hvor store deler av Nord-Europa var dekket av is, mens det var tundra i Mellom-Europa. I en litt varmere periode etablerte furu og bjørk seg i Nord-Tyskland og Nederland. I Danmark er det lite spor fra menap.

Perioden er oppkalt etter den galliske stammen menapier.

TidslinjeRediger

Geologisk æra: kenozoikum
Geologisk periode: kvartær
Subepoke: ← Tidlig pleistocen midtre pleistocen sen pleistocen holocen
(inter)glasial: waal menap bavel cromer elster holstein saale eem weichsel nåtid