Kategori:Klassisk arkitektur

Klassisk arkitektur som en samlebetegnelse på Gresk og Romersk arkitektur og de bygningsdetaljer som brukes i denne arkitekturen.