Entablement (fra fransk, av latin in «på», og tabula «planke, bord») er i nordisk arkitekturterminologi samlebetegnelsen for alle de horisontale bygningsleddene som hviler på søylene i klassisk gresk arkitektur. I de klassiske søyleordener består entablementet av arkitrav nederst, frise i midten og gesims øverst. På gavlveggene i et tempel hviler den trekantede gavlen eller pedimentet på entablementet.

Søyle av dorisk type, og entablement. Engelske termer påført

På engelsk kalles entablementet entablature, et ord som i nyere tid er på vei inn i norsk fagspråk som lånordet «entablatur».

Litteratur

rediger
  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0