Karl Jonsson

(Omdirigert fra «Karl Jónsson»)

Karl Jonsson (født ca. 1135, død 1213) var en islandsk abbed som skrev hele eller deler av kongesagaen Sverres saga, som omhandler den norske kong Sverre.

Karl Jonsson
Født1135Rediger på Wikidata
Død1213Rediger på Wikidata
Húnavatnshreppur
BeskjeftigelseSkribent Rediger på Wikidata
Embete
NasjonalitetIsland

Bakgrunn

rediger

Det er få opplysninger om Karl Jonssons liv. Man kjenner ikke til hvem som var hans foreldre, hans fødested eller nøyaktige fødselsår. Det er nevnt i Sturlunga saga at han hadde en bror, Ingimund Jonsson. Karl ble abbed i klostret i Þingeyrar i det nordlige Island i 1169, men fratrådte i 1181. I 1185 reiste han til Norge, hvor han knyttet seg nær til Sverre. Etter den nye abbeden i Þingeyrars død i 1187 ble han abbed på ny, men man regner ikke med at han reiste tilbake til Island før i 1188. Karl fungerte som abbed på Island frem til 1207, da han nedla embetet. Han døde i 1212 eller 1213.[1]

En reise til Norge

rediger

Da Karl kom til Norge og Nidaros i 1185, var kong Sverre blitt norsk enehersker, etter at han hadde felt sin motstander, kong Magnus Erlingsson, året før. Karl reiste sammen med presten Ingimund Torgeirsson og hans nevø Ogmund Torvardsson. Disse hadde forbindelser til Magnus og hans far Erling Skakke, og Ogmund ble raskt en del av hirden til Jon Kuvlung, en ny utfordrer til Sverre.[2]

Det er usikkert hvorvidt det var Sverre som oppsøkte Karl eller omvendt. Det er ingenting som tyder på at Karl på forhånd hadde planer om å tilby Sverre sine tjenester. Det kan ha vært Sverre selv som oppsøkte Karl for å få den islandske abbeden til å skrive sagaen hans. På en annen side kan det også ha vært Karl selv som på forhånd hadde planlagt å skrive et sagaverk om de norske kongene. Et par tiår tidligere hadde en annen islending, Eirik Oddsson, reist til Norge for å skrive en slik saga. Eiriks saga, Hryggjarstykki («Rygg-stykke»), handlet om den norske kongen Harald Gille og hans sønner Inge og Sigurd. Det er mulig at Karl reiste til Norge med intensjon om å fortsette Eiriks arbeid, kanskje for å skrive om den nylig avdøde kong Magnus Erlingsson. Dermed kan det ha vært Karl som oppsøkte Sverre for å få opplysninger, men at Sverre fikk overtalt abbeden til heller å skrive hans egen saga.[3]

Karl oppholdt seg altså i Norge i tre år, 1185-1188, og det er antatt at han skrev beretningen om Sverres første tid som konge da. Denne delen av sagaen ble kalt Gryla. Navnet betyr «skremsel», og var antakelig ment å skulle gi et kraftfullt inntrykk av sagaen. Hvor stor del av sagaen Gryla omfattet, er omdiskutert. Den er harmonisk integrert i resten av teksten, så det er vanskelig å avgjøre når Gryla slutter og når resten av fortellingen begynner. At det er vanskelig å skille mellom Gryla og resten av sagaen, har vært brukt som argument for at Karl skrev hele sagaen.[4] Man tror vanligvis at Gryla enten ender med slaget på Kalvskinnet i 1179 (kapittel 38), eller slaget ved Fimreite i 1184 (kapittel 95).[5] Sverre var konge helt til 1202, og hvem som fullførte sagaen etter hans død, er usikkert. Det kan ha vært Karl, men det kan også ha vært en ukjent person.[6]

Sverres sagas prolog
rediger

Det finnes to versjoner av prologen til Sverres saga, en eldre og kort, og en yngre og lengre prolog.[7] Her er en del av den eldre og korte versjonen, der det redegjøres for forfattere og kilder, gjengitt:

«Her begynder Fortællingen [...] om Kong Sverre, Kong Sigurd Haraldsøns Søn. Begyndelsen af Bogen er forfattet efter den Bog, som først blev nedskreven af Abbeden Karl Jonsøn [...] [D]enne Deel af Bogen kaldte man [...] Grýla. Den anden Deel af Bogen er skreven efter de Mænds mundtlige Fortælling, som vel mindedes disse Begivenheder, hvilke de selv havde Hørt og seet, og nogle af dem havde været med i Slagene med Kong Sverre.»[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Holm-Olsen (1953): 22-23
  2. ^ Holm-Olsen (1953): 25
  3. ^ Holm-Olsen (1953): 26-28
  4. ^ Holm-Olsen (1953): 34-35
  5. ^ https://nbl.snl.no/Karl_J%C3%B3nsson
  6. ^ Holm-Olsen (1953): 8-9
  7. ^ Holm-Olsen (1953): 35
  8. ^ Prologus til Sverres saga, oversatt til dansk av C. C. Rafn, København 1834

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger