Kappseilingsreglene

regelverk for seilregattaer

Kappseilingsreglene er regelverket alle regattaer med fartøy drevet av vind er underlagt. De utgis av det internasjonale seilforbundet World Sailing, og revideres etter hvert sommer-OL. I Norge er alle regattaer med rangering pålagt av Norges Seilforbund å følge kappseilingsreglene.

Kappseilingsreglene
orig. Racing Rules of Sailing 2017-2020
Forfatter(e)World Sailing (Tidligere ISAF)
OriginalutgaveWorld Sailing
Norsk utgaveNorges seilforbund
Oversetter(e)Marianne Middelthon
Sider188

Reglene omfatter rett til veien når to båter møtes, starter, straffer ved regelbrudd, arrangering av regatta, protester med mer.

Reglene (utvalg) rediger

Kappseilingsreglene er et svært omfattende regelverk, med regler, begrensninger, anbefalinger og lignende til alt. Noen av reglene er helt grunnleggende og viktige. Blant disse er reglene i del 1. De nevner at man skal hjelpe en som er i fare (regel 1, Sikkerhet), ikke bryte reglene ved hensikt (regel 2, Ærlig seilas), godta reglene (regel 3, Å godta reglene), selv avgjøre om man er i form til å kappseile (regel 4, Avgjørelse om å kappseile) og ikke bruke doping (regel 5, Anti-doping).

De viktigste reglene for selve seilingen er reglene i del 2. Disse reglene gjelder mellom to båter når de møtes, og bestemmer hvem som har rett til veien, og hvem som må vike. Enkelte av disse reglene kan man kjenne igjen fra trafikken og sjøveisreglene.

  • Når to båter som seiler for forskjellige halser (vinden inn fra forskjellig side) møtes, har styrbord båt rett til veien. (Regel 10)
  • Når to båter som seiler for samme halser (vinden inn fra samme side), har levart båt rett til veien. (Regel 11)
  • Når to båter som seiler for samme halser, men ikke ligger ved siden av hverandre (overlapp), møtes, har båten som ligger foran rett til veien. (Regel 12)
  • Etter at en båt har passert vindøyet, og ikke er nede på bidevinds kurs (kryss), stagvender båten, og den må holde av veien for andre båter. (Regel 13)

Når en båt har rett til veien, følger det også med seg en del begrensninger for hva denne båten kan gjøre. For eksempel skal en båt alltid forsøke å unngå kollisjon med en annen båt hvis rimelig mulig, men om båten hadde rett til veien, skal den ikke diskvalifiseres i en protesthøring om den bryter dette og det ikke er skader på matriell eller personer.

Straff ved regelbrudd rediger

Regel 44 er den regelen som hovedsakelig forklarer straffer. Den sier at ved brudd på reglene i del 2 (båt mot båt-situasjoner), kan en båt fri seg ved å ta en to-tørnstraff (to jibber og to slag sammenhengende. Dersom en båt har berørt et rundingsmerke, kan den fri seg ved å ta en en-turnstraff (regel 31 og 44.1). Hvis en båt har forårsaket store materielle skader eller personskader, eller har fått en vesentlig fordel som følge av regelbruddet, skal straffen være at båten må trekke seg fra seilasen. En regattas seilingsbestemmelser kan endre disse straffene.

Dersom en båt som skal holde av veien ikke gjør det, og det blir en kollisjon eller båten med rett til veien må vike av for å unngå en kollisjon, kan båten med rett til veien levere en protest på den andre båten. Normalt blir det da en protesthøring med representanter fra de involverte partene og representanter fra protestkomitéen. Om protestkomitéen i høringen konkluderer med at en båt har brutt en regel, blir denne båten diskvalifisert fra den seilasen.

Signaler for seilas rediger

For å formidle meldinger til deltakerne på vannet i forbindelse med en start, annullering, nytt baneområde eller lignende, brukes det en del kombinasjoner av flagg fra internasjonale maritime signalflaggene. De vanligste flaggene er listet under. Det er ikke alle signalflaggene som har en spesiell betydning i kappseiling, men mange av de brukes som klasseflagg, det vil si et flagg som representerer en klasse eller båttype.

Signaler for utsettelse rediger

Ved utsettelse av en seilas heises signalflagg AP. Varselsignalet kan da gå ett minutt etter, med mindre seilingsbestemmelsene har endret det. AP på land og AP til sjøs signaliserer ofte forskjellig tid for utsettelse. I denne oversikten brukes flagget   (Echo) som et eksempel på klasseflagg.

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall lydsignaler ved firing Beskrivelse
 
AP
 
 
 
Seilaser som ikke har startet er utsatt. Varselsignalet vil bli gitt ett minutt etter at AP blir fjernet, med mindre seilasen på det tidspunkt blir utsatt igjen eller annullert.
 
 
AP
1
 
 
 
Seilaser som ikke har startet er utsatt én time.
 
 
AP
2
 
 
 
Seilaser som ikke har startet er utsatt to timer.
 
 
 
AP
3
E
 
 
 
Seilaser som ikke har startet for klassen med klasseflagg Echo, er utsatt tre timer.
 
 
AP
H
 
 
Seilaser som ikke har startet er utsatt. Videre signaler vil bli gitt på land.
 
 
AP
A
 
 
Seilaser som ikke har startet er utsatt. Ikke flere seilaser i dag.

Signaler for annullering rediger

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall lydsignaler ved firing Beskrivelse
 
N
 
 
 
 
Alle seilaser som har startet er annullert. Returner til startområdet. Varselsignalet vil bli gitt ett minutt etter at N blir gjernet, med mindre seilasen på det tidspinkt blir annullert igjen eller utsatt.
 
 
N
H
 
 
 
Alle seilaser er annullert. Videre signaler vil bli gitt på land.
 
 
N
A
 
 
 
Alle seilaser er annullert. Ikke flere seilaser i dag.

Klarsignaler rediger

Disse flaggene blir brukt for å starte en seilas etter regel 26. Klarsignalet er fem minutter før startsignalet, med mindre et appendix eller seilingsbestemmelsene har endret det.

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall lydsignaler ved firing Beskrivelse
 
P
 
 
(langt)
Klarsignal. En båt som er over startlinjen i det starten går, og som ikke returnerer fullstendig til førstartsiden får poeng lik én mer enn antall påmeldte båter i serien. Forkortelse OCS (On course side).
 
I
 
 
(langt)
Regel 30.1 gjelder. Dersom en båt er i trekantområdet mellom startmerkene og første rundingsmerke i det siste minuttet før starten går, må den runde en av startmerkene (eller dens forlengelser) for så å starte på nytt med en gang. Dersom den ikke gjør dette vil den båtens resultat i den seilasen bli ett mer poeng enn antall påmeldte båter i serien (OCS).
 
Z
 
 
(langt)
Regel 30.2 gjelder. Dersom en båt er i trekantområdet mellom startmerkene og første rundingsmerke i det siste minuttet før starten går, får den et poengtillegg på 20 %.
 
 
I
Z
 
 
(langt)
Regel 30.1 og 30.2 gjelder. Dersom en båt er i trekantområdet mellom startmerkene og første rundingsmerke i det siste minuttet før starten går, får den et poengtillegg på 20 %, samtidig som den må runde en av startmerkene (eller dens forlengelser) for så å starte på nytt med en gang.
 
Sort flagg
 
 
(langt)
Regel 30.3 gjelder. Dersom en båt er i trekantområdet mellom startmerkene og første rundingsmerke i det siste minuttet før starten går, blir den diskvalifisert uten en protesthøring. Merk at Norges seilforbunds forskrift til regel 30.3 sier at området er utvidet til å også gjelde startlinjas forlengelser. Det gjelder kun for regattaer i Norge hvor de norske forskriftene gjelder.

Startsignaler rediger

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall minutter til start Beskrivelse
 
 
Klasseflagg opp
 
5 Varselsignal
 
 
 
Klarsignal opp
 
4 Klarsignal. Kappseilingsreglene begynner å gjelde.
 
 
 
Klarsignal ned
 
(langt)
1 Ett minutt. Regel 30.1 og/eller 30.2 eller 30.3 gjelder.
 
 
Klasseflagg ned
 
0 Startsignal

Signaler for tilbakekalling rediger

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall lydsignaler ved firing Beskrivelse
 
X
 
Individuell tilbakekalling. Regel 29.1 gjelder.
 
Første likhetstegn
 
 
 
Generell tilbakekalling. Regel 29.2 gjelder.

Endre neste legg av løpet rediger

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall lydsignaler ved firing Beskrivelse
 
S
 
 
Avkorting av banen

Når vist ved et merke er mål mellom merket og stangen med flagg S. Når vist ved en linje båtene må krysse ved enden av hver runde, er mål denne linja. Når vist ved en port (gate) er mål mellom denne gaten. For å få oppmerksomhet blir det gitt gjentatte lydsignaler ved flagget.

 
C
 
...
 
Endre neste legg av løpet

Vises ved et rundingsmerke for å signalisere at posisjonen for neste merke er endret. Hvis retningen for merket er endret skal den nye kompassretningen for merket vises, eller en grønn, trekantet figur eller flag dersom den er endret til styrbord. Om leggen er endret til babord skal det vises en rød, rektangulært figur. Om leggen har blitt lengere skal det vises et plusstegn (+), og om den har blirt kortere skal det vises et minustegn (-). For å få oppmerksomhet blir det gitt gjentatte lydsignaler ved flagget.

Andre signaler rediger

Flagg Antall lydsignaler ved heising Antall lydsignaler ved firing Beskrivelse
 
L
 
På land: En melding til deltagerne har blitt slått opp.

På vannet: Kom på praiehold eller følg meg.

 
M
 
...
 
Gjenstanden som viser dette signalet erstatter et manglende merke.

For å få oppmerksomhet blir det gitt gjentatte lydsignaler ved flagget.

 
Y
 
Ha på personlig flyteutstyr.
 
Blått flagg Denne regattakomitebåten er på plass ved mållinjen.

Kilder rediger

  • Kappseilingsreglene for 2013 - 2016. International Sailing Federation. 2012. 

Se også rediger

Eksterne lenker rediger