Trafikkregler

Trafikkregler er de lover og regler som regulerer hvordan man skal oppføre seg i trafikk av en viss type, slik at den skal bli så trygg som mulig. Trafikkreglene er ofte internasjonalt tilpasset.

Lys for togtrafikk
Sjøtrafikkregler

RegelverkRediger

For forskjellige trafikktyper gjelder ulike regelverk:

  • Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, som gjelder reglene for jernbanetrafikk i Sverige og er tilpasset den europeiske standarden ERTMS.
  • Sjövägsreglerna, som gjelder alle fartøyer på verdens hav og innsjøer og utgis av Sjöfartsverket. De følger de internasjonale reglene.
  • Bestämmelser för civil luftfart i Sverige, som utgis av Luftfartsstyrelsen. De henviser i høy grad til internasjonale bestemmelser.
  • Vägtrafikförordningen som beskrives nedenfor.

VeitrafikkreglerRediger

 
Veitrafikkskilt

For veitrafikk fastsettes hvordan man skal styre landgående motorkjøretøyer samt hvordan gående og syklister skal forholde seg til den. Hvert land setter sine trafikkregler. Den som bryter mot dem og stoppes av politi får bøter, ved grovere forbrytelse fengsel.

Visse regler forekommer i de fleste land, for eksempel forbud mot promillekjøring. Derimot kan høyeste tillatte promille, liksom straffene, variere.

HistorieRediger

Frem til slutten av 1800-tallet fantes enklere regler for datidens trafikk, først og fremst hest og vogn, for eksempel påbud om enten høyre- eller venstrekjøring.

Med bilene ble trafikkreglene viktigere da hastighetene økte, særlig etter at massebilismen slo igjennom.

Se ogsåRediger