For skiuttrykket, se skisporten jibbing. Jib er også engelsk for fokk (fremre seil på seilbåt.)

Å jibbe er en seilmanøver i medvind.[1] Seiler en i medvind vil seilet naturlig ligge ut til en side. Dersom en endrer litt på kursen kan det være mer hensiktsmessig at seilet og bommen ligger ut til motsatt side. Operasjonen å bringe seilet over på motsatt side, eventuelt sammen med en mindre kursendring, kalles å jibbe.

Jibbing fra babord- til styrbord halser. Rom lens, babord halser. Klar for å jibbe! Dreier av til platt lens mens seilet hales inn. Vinden slår inn bak seilet og det slår over. En gir raskt etter på skjøtet. Strammer opp og justerer kurs og seil på ny hals. Rom lens for styrbord halser.

I svak vind er dette uproblematisk. I sterk vind kan det være farlig og ved uoppmerksomhet eller sjøgang kan det komme uforberedt. For å kontrollere en jibb kan en hale seilet helt inn, legge om kursen og deretter slippe ut til seilet står igjen, nå på ny side. Et annet alternativ er at en brått gir en ny kraftig kursendring. Når vinden kommer inn på seilets bakside vil seilet og bommen slå over med stor fart. Ved den kraftige kursendringen vil bommen svinge fritt slik at seilet blaffer i medvind. Deretter faller en tilbake til ny kurs og haler inn til seilet står. I denne manøveren kan bommen komme meget fort og kan skade mannskap som er uforberedt. Videre kan bomnokken slå i vannet og en kan risikere havari. En sikker metode er å gå over stag. Da haler en inn samtidig som en dreier opp til bidevind, fortsetter over stag og kommer inn på ny kurs. Under denne manøveren svinger bommen over i medvind og er lettere å kontrollere. Å gå over stag krever imidlertid plass og tar tid.

Når en seiler medvind, lenser, vil fartøyet bevege seg omtrent samme hastighet som vinden og det kan oppleves som nær vindstille og ufarlig ombord. Dersom en er uoppmerksom kan en vinddreining eller kursendring føre til at vinden kommer inn bak seilet. Bommen slår over med stor fart og uventet. Dette kan være farlig. For å redusere faren kan en rigge en haling forover, en preventer, som hindrer bommen i å bevege seg. Dette kan forhindre en ufrivillig jibb, men en situasjon med bakke seil kan fortsatt blir kritisk og kreve en rask kursendring for å få vinden riktig inn i seilet igjen. En bør under lensing alltid være forberedt på at en jibb kan komme og derfor fortrinnsvis holde seg lavere enn bommen så mye som mulig.

Referanser Rediger

  1. ^ Sleight, Steve (2009). Seiling. Cappelen Damm. s. 94. ISBN 9788204113023.