Kappsag

type sag optimalisert for å skjære på tvers av trefibrene

En kappsag er en sag hvor sagbladet er optimalisert for å kappe ved, altså skjæring på tvers av trefibrene (i motsetning til en kløyvsag hvor sagbladet er optimalisert for kløyving langs trefibrene).

Saging på tvers av en planke.
Hånddrevet kappsag, også kalt snekkersag.

BrukRediger

Hånddrevne kappsager kalles gjerne for «snekkersag», men det finnes også snekkersager som er kløyvsager. I dag har trolig de fleste snekkersager universalblad.[trenger referanse]

På maskindrevne kappsager legges typisk veden i en vugge som føres mot et tverrstilt sirkelsagblad, eller så kan det være selve sagbladet som føres mot vugga. Motoriserte kappsager kan drives på forskjellige måter, men stort sett er de elektriske eller traktormonterte og drevet over kraftuttaket.

Farer i brukRediger

Kappsagen har historisk sett vært et farlig redskap, og det er mange som har mistet fingre, hender eller på annen måte skadet seg alvorlig på kappsag. De fleste nye kappsager har sikkerhetsystemer som skal hindre dette. Som mange andre maskindrevne sager kan også moderne kappsager likevel være farlig ved feil bruk.

Se ogsåRediger