En kappsag er en sag som vanligvis brukes til å kappe ved. Typisk legges veden i en vugge som føres mot et tverrstilt sirkelsagblad, eller så kan det være selve sagbladet som føres mot vugga. Kappsager kan drives på forskjellige måter, men stort sett er de elektriske eller traktormonterte og drevet over kraftuttaket.

Farer i brukRediger

Kappsagen har historisk sett vært et farlig redskap, og det er mange som har mistet fingre, hender eller på annen måte skadet seg alvorlig på kappsag. De fleste nye kappsager har sikkerhetsystemer som skal hindre dette.