Københavns voller omga København fra middelalderen, til de ble fjernet i 1850-årene. Vollene ble bygget som forsvarsverk mot en antatt beleirende hær. Etter utviklingen av effektive kanoner var vollenes forsvarsmessige verdi tvilsom, ettersom fienden kunne slå leir utenfor vollene og bombardere byen. Dette skjedde blant annet under Københavns bombardement i 1807. For å imøtegå dette ble Københavns befestning bygget fra 1880-årene som en forsvarsring med større avstand til det sentrale København.

Københavns middelaldermur fra 1500.

Bygging rediger

De første vollene i København ble bygget allerede i middelalderen på Absalons tid.[1] De omkranset utelukkende den eldste middelalderbyen, dvs. en strekning fra Vester Voldgade over Nørre Voldgade forbi nåværende Nørreport stasjon og så østpå igjen langs Gothersgade. I starten var det sannsynligvis tale om jordvoller som senere ble utbygget med en riktig mur av sten.

 
København i 1728 med fullt utbygde voller.

Kort etter Christian IVs kroning i 1596 ble en større utbygning påbegynt. Dette betydde en modernisering av de eksisterende vollene og fjerning av vollene langs Gothersgade. Den nye vollen mot nord fortsatte nå fra Nørre Voldgade langs Øster Voldgade helt ut til Kastellet, som ble bygget i 1662-1664 under Frederik III.[2] Vollene var fullt utbygget ved hans død i 1648.[3]

Under Christian IV ble bydelen Christianshavn også anlagt, og vollene i denne bydelen ble utbygget under etterfølgende konger.

Fjerning rediger

Ettersom vollene hadde mistet sin militære betydning med utviklingen av langtrekkende kanoner, ble det i 1850-årene besluttet å fjerne dem. Koleraepidemien i København i 1853 var en av de sentrale årsaker som var med på å utløse vollenes fall i 1856.[4][5] København var samtidig i ferd med å at vokse ut over vollene. Noen år senere begynte man med byggingen av et vollanlegg lenger mot vest, dette ble kalt Vestvolden, og innenfor denne kunne byen utvikle seg.

Voller som består rediger

De mest markante restene fra vollene er Kastellet på Østerbro og Stadsgraven mellom Christianshavn og Amager. Rester av området umiddelbart foran vollene kan også sees i Østre Anlæg, Botanisk have, Ørstedsparken og dammen i Tivoli. På hjørnet av Vester og Nørre Voldgade står Jarmers Tårn som ble bygget på begynnelsen av 1500-tallet.

I forbindelse med utgravinger til metrostasjonen ved Kongens Nytorv støtte man på gamle rester av den første middelalderbymur.

Referanser rediger

Autoritetsdata