Københavns befestning

Københavns befestning var et festningsverk som ble etablert rundt København, oppført i andre halvdel av 1800-tallet. Det kan ansees som byens tredje festningssystem (de andre var fra middelalderen og renessansen) og bestod av militæranlegg, i begynnelsen hovedsakelig på landsiden (også kjent som Københavns Landbefæstning) og siden i stigende omfang på sjøsiden (Københavns Søbefæstning).

Oversiktsbilde over København hvor Københavns befestning er markert

Festningsverkene, hvis mest kjente element er Vestvolden, hadde sin storhetstid fra midten av det 19. århundrede til slutten av første verdenskrig og var midtpunktet i en sentral politisk konflikt i Danmarkshistorien. Landfestningen ble definitivt nedlagt i 1920, mens sjøfestningen ble benyttet inntil henholdsvis 1922 og 1932.

LitteraturRediger

  • O. Andersen, Landbefæstningen, Forlaget Sixtus 1978.
  • O. Andersen, Maginotlinien, Forlaget ZAC, 1980.
  • Peter Thorning Christensen, Københavns Sø- og landbefæstnings historie efter 1858, Kongens og Folkets København gennem 800 år, Københavns Universitet 1996.
  • Ole L. Frantzen og Bjørn A. Nielsen, Københavns Befæstning 1886-1986, Tøjhusmuseet 1986.
  • Harald Harboe, En Soldats optegnelser fra Garderhøjfortet, Garderhøjfortets Venner 1997.
  • Erik Wassard, Vestvolden. Fra fæstning til naturpark, Hernovs Forlag 1982.
  • Richard Willerslev, Danmarks største arbejdsplads. Opførelsen af Københavns Landbefæstning 1886-93, Amadeus/Lokalhistorie 1986.
  • Tom Wisman, Trekroner. Et søforts historie 1787 – 1996, Steel & Stone 1996.
  • Tom Wisman, Vestvolden. Fra fæstningsværk til idyl, Steel & Stone 2005.

Eksterne lenkerRediger