Jordbearbeiding

Jordbearbeiding er en viktig aktivitet i alt jordbruk eller landbruk. Til jordbearbeiding trengs redskap og en energikilde.

Jordbearbeiding
Jordbearbeiding

Energikilden kan være muskelkraft fra mennesker eller husdyr, eller fossilt brensel som utnyttes via en traktor.

Redskapene for bruk av mennesker er oftest hakke, spade eller greip.

Trekkdyr bruker ard, plog og harv.

Til traktor brukes plog, harv og kultivator.