Spade

verktøy for håndgraving

Spade betegner et manuelt graveredskap, opprinnelig laget med blad og skaft i tre, siden med jernbeslag på bladet og i moderne tid med metallblad og metallbeslått skaft.

En liten spade for leirjord og en stor spade for løsjord.

Spader finnes i mange forskjellige størrelser og varianter, tilpasset en rekke forskjellige behov:

  • Slettspade: (bladet er flatt foran)
  1. Lekespade: fins i både enhånds- og tohåndsutgaver. Størrelse tilpasset alderstrinn.
  2. Vanlig jord- og sandspade har håndtak og ofte en fals oppe på bladet til å sette foten på.Flatt eller svakt buet blad.
  3. Blandespade uten håndtak. Flatt blad med opphøyd kant langs sidene og oppe. Spesielt god til sementblanding for hånd.
  • Spisspader kan ha flatt eller buet blad, som ender i en avrundet spiss foran.
  1. Hagespade, enhånds til å grave i jorden ved planting.
  2. Stikkspade, tohånds med håndtak. Til nyrydning av tilgrodd jord var den avrundet i bladet.
  3. Torvspade, flatt blad med litt spiss foran.Bladmål tilpasset standardmål for torv til brensel.
  4. Sementspade


Begrepet brukes også i andre sammenstillinger hvor spaden brukes til andre formål som f.eks fiskespade, kakespade og smørspade.

Eksterne lenker

rediger