Jon Sudbø

norsk tannlege

Jon Sudbø (født 3. mai 1961) er en norsk tannlege og lege med begrensede autorisasjoner. Han ble i 2006 avslørt for omfattende forskningsfusk. Avsløringen ble bredt omtalt i norske og internasjonale massemedier, og ble betegnet av The Lancets redaktør Richard Horton som den største forskningssvindelen verden har sett. Som følge av saken ble Sudbøs doktorgrad trukket tilbake og han mistet for en periode autorisasjonene som lege og tannlege. Jon Sudbø er tvillingbror av professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Asle Sudbø.

Jon Sudbø
Født3. mai 1961Rediger på Wikidata (63 år)
BeskjeftigelseLege (1994–2006), tannlege (2007–) Rediger på Wikidata
Akademisk gradCand.med. (1994)
cand.odont. (1989)
Utdannet vedUniversitetet i Oslo (19801994)[1]
SøskenAsle Sudbø
NasjonalitetNorge
ArbeidsstedUniversitetet i Oslo
FagfeltKreftforskning

Camilla Stoltenberg, som da var divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, avslørte tidlig i 2006 at Sudbøs artikkel «Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested case-control study», publisert i The Lancet høsten 2005, var basert på fabrikkerte data. Som følge av avsløringen ble det oppnevnt en ekstern granskningskommisjon til å gjennomgå Sudbøs forskningsvirksomhet. Han var på det tidspunkt overlege ved Radiumhospitalet i Oslo og førsteamanuensis i annenstilling ved Universitetet i Oslo. Sudbø sa senere opp sine stillinger ved universitetet[2] og Radiumhospitalet. Granskningskommisjonen konkluderte med at mesteparten av Sudbøs forskningsarbeid måtte underkjennes, og anbefalte Universitetet i Oslo å frakjenne ham doktorgraden, noe som skjedde 19. desember. Statens helsetilsyn tilbakekalte 21. november 2006 hans autorisasjoner som lege og tannlege. Sudbø ble politianmeldt av tilsynet for brudd på helsepersonelloven §§ 4 og 16 som rammes av straffebestemmelsen i samme lov § 67 og straffeloven § 48 a, men anmeldelsen ble henlagt i utgangen av 2008.

I juni 2007 fikk Jon Sudbø begrenset autorisasjon som tannlege;[3] autorisasjonen gjaldt bare i Seljord og under forutsetning av at han bare hadde en underordnet stilling, at en annen tannlege førte tilsyn med arbeidet hans og at det ble sendt regelmessige rapporter om hans utøvelse av yrket. Sommeren 2009 fikk han autorisasjoner som lege og tannlege med den begrensning at han ikke kan drive med forskning. Sudbø søkte i 2013 om å få opphevet restriksjonene,[4][5] men fikk avslag av Statens helsetilsyn. Ifølge Helsepersonellregisteret har Sudbø per 2022 «begrenset autorisasjon med vilkår» som tannlege og lege.[6] I 2016 ble han ansatt som klinikkleder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.[7]

Bakgrunn og utdannelse

rediger

Jon Sudbø er utdannet cand.odont. i 1989 og cand.med. i 1994. Han fikk toppkarakterer, og var den beste i sitt kull på tannlegestudiet. Fra 1993 arbeidet Sudbø med sitt doktorgradsprosjekt, som ble finansiert av Kreftforeningen, og ble tilknyttet Radiumhospitalet. Han tok den medisinske doktorgrad i 2001. Graden ble senere frakjent.

Avsløring av fabrikkerte forskningsresultater

rediger

Sudbø var en internasjonalt anerkjent kreftforsker, og medlem av en gruppe som i 2005 mottok 10 millioner dollar i prosjektmidler fra en amerikansk stiftelse. Han har ledet en større forskningsgruppe ved Radiumhospitalet, som blant annet har publisert materiale som angivelig skulle påvise at risikoen for munnhulekreft reduseres ved bruk av NSAID-preparater som f.eks. ibuprofen.[8]

I januar 2006 ble det avslørt at Sudbøs materiale var basert på et fiktivt pasientmateriale. Sudbø har innrømmet å ha diktet opp nesten 500 fiktive pasienter med falske navn, personnumre og sykdomshistorier. Han har også hevdet å ha fått støtte fra organisasjoner som ikke har gitt noen slik støtte (Kreftforeningen, Forskningsrådet). Sudbø ble straks suspendert fra sin stilling ved Radiumhospitalet. En ekstern granskningskommisjon ble oppnevnt for å gjennomgå alle hans arbeider, mens fylkeslegen 18. januar gjorde kjent at det ville reises tilsynssak mot Sudbø.

Redaktør i The Lancet, Richard Horton, betegnet saken som den største forskningssvindelen verden har sett. Jon Sudbøs tvillingbror, fysikkprofessoren Asle Sudbø, var blant de 13 medforfatterne av artikkelen i The Lancet. Granskningskommisjonen gransket også alle medforfatterne. Asle Sudbø skal ifølge NTNU ha bidratt med råd om statistisk metode. Saken har ledet til en debatt om medforfatteres ansvar. Ifølge Richard Horton var det umulig at medforfatterne ikke har visst om svindelen.

Etter at skandalen ble kjent stanset Radiumhospitalet en internasjonal kreftforskningsstudie som var basert på innholdet i artikkelen til Sudbø. Sykehuset hadde fått 70 millioner kroner fra National Cancer Institute i USA for å forske på kreft i munnhulen, og pasienter fra Sverige, Oslo og Houston sto klare til å komme i gang. Da saken ble kjent, ble forskningsstudien stanset midlertidig, før den ble lagt på is.

Det kom også frem at Sudbø oppgav uriktige opplysninger da han ble ansatt som overlege. En forutsetning for ansettelse var spesialistgodkjennelse, men Sudbø hadde aldri fullført spesialistutdannelsen. Han hadde også hevdet å ha arbeidet ved Ullevål universitetssykehus, noe som viste seg å være usant.

Den 22. januar 2006 opplyste Sudbø, gjennom sin advokat, at det også var grunn til å se nærmere på artikler publisert i The New England Journal of Medicine i april 2004, samt en artikkel publisert i Journal of Clinical Oncology i mars 2005. Sudbø opplyste at forfalskningene var helt og holdent hans eget verk, og at medforfatterne ikke var klar over at pasientdataene var oppdiktede.

For første gang etter skandalen lot Sudbø seg intervjue i NRKs Sånn er livet-sending 21. juni 2006. Der snakket han om avsløringen, støtten fra familien, selvmordstankene og innleggelsen på akuttpsykiatrisk avdeling. Han ba også om forlatelse for å ha ført dem han samarbeidet med bak lyset. Sudbø antydet at han i fremtiden kunne bli nødt til å livnære seg som taxisjåfør eller bonde.

Granskingsrapporten ble lagt frem 30. juni 2006.[9][10] Den konkluderte blant annet med at 13 vitenskapelige artikler i en rekke anerkjente medisinske tidsskriftet måtte trekkes tilbake. Videre konkluderte rapporten med at doktoravhandlingen til Jon Sudbø var basert på juks og også måtte trekkes tilbake. Sudbø ble utsatt for hard kritikk for å ha utført systematisk juksing med data helt fra slutten av 1990-tallet og frem til skandalen ble oppdaget i januar 2006. Han skal ha vært alene om jukset, ifølge granskningskommisjonen.

Kreftforeningen varslet at de ville ha tilbake midlene de utbetalte til Sudbø.

Jon Sudbø ble politianmeldt av Statens helsetilsyn for brudd på helsepersonelloven §§ 4 og 16, som rammes av straffebestemmelsen i samme lov § 67 og straffeloven § 48 a. I november 2006 ble tilsynssaken mot Sudbø avsluttet, og Sudbøs autorisasjoner som lege og tannlege ble tilbakekalt.[11] Sudbø påklaget vedtaket, og hans advokat varslet at han om nødvendig ville gå til sak mot staten for å få autorisasjonene tilbake. Hans advokat uttalte: «At hans glipp i forbindelse med artikkelen i Lancet skulle gjøre ham uegnet som lege, mener han er spesielt». Senere trakk Sudbø imidlertid klagen uten å gi noen begrunnelse. Han hadde anledning til å søke om å få autorisasjonene tilbake etter en viss tid.

Den 19. desember 2006 bestemte det medisinske fakultetsstyre enstemmig at Sudbø skulle frakjennes sin doktorgrad.[12] Fakultetsstyret uttalte:

«De uregelmessigheter som er påvist i datagrunnlaget, er av en slik art at det utvilsomt dreier seg om manipulering av data fra Sudbøs side. Fakultetsstyret finner det derfor dokumentert at det foreligger fusk i Jon Sudbøs doktorgradsavhandling. Doktorgraden er således tildelt på feil grunnlag. Fakultetsstyret fratar Sudbø doktorgraden, og ber fakultetsledelsen sørge for at doktorgradsdiplomet blir innlevert». Sudbø klaget avgjørelsen inn for universitetsstyret, som avviste klagen 3. mai 2007 og bad universitetsdirektøren sørge for at diplomet blir innlevert.

Begrenset tannlegeautorisasjon og jobb som underordnet tannlege i Seljord

rediger

I juni 2007 ble det kjent at Sudbø hadde søkt arbeid som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Seljord i Telemark, og at han hadde søkt om autorisasjon som tannlege, med anbefaling fra fylkestannlegen.[13] Sudbø fikk en begrenset autorisasjon. I autorisasjonsvilkårene stod det at Jon Sudbø bare kunne ha en underordnet stilling som tannlege ved den offentlige tannhelsetjenesten i Seljord, og at det skulle være en annen tannlege ansatt ved klinikken som førte tilsyn med arbeidet hans. Sudbø skulle kun drive klinisk virksomhet som tannlege, og ikke drive forskning. Fylkestannlegen forpliktet seg til å sende halvårlig rapport til Statens helsetilsyn vedrørende Jon Sudbøs utøvelse av tannlegeyrket.[14] Videre ble det stilt som krav at arbeidsgiveren var kjent med hvorfor Sudbø mistet sin autorisasjon. Sudbø var eneste søker til stillingen som tannlege i Seljord, der det var stor tannlegemangel. Han var da bosatt i Morgedal.

Sommeren 2009 ble restriksjonene på Sudbøs tannlegeautorisasjon lempet på, og han fikk i tillegg legeautorisasjon med restriksjoner. Restriksjonene på hans autorisasjoner var i begge tilfellene at han ikke kunne drive med forskning. Han kunne drive normalt klinisk arbeid.

Publikasjoner

rediger

Artikkelpublikasjonene omfatter vitenskapelige artikler, oversiktsartikler og kortere arbeider publisert i vitenskapelige tidsskrifter.

Doktorgradsavhandling

rediger
 • Sudbø J. 2001. Predictive markers in oral premalignancies and early stage carcinomas. Oslo : Department of Pathology, The Norwegian Radium Hospital. ISBN 82-7633-163-7. Doktorgradsavhandling i medisin, Universitetet i Oslo.
  • Tilbaketrekking: Avhandlingen underkjent og graden frakjent desember 2006

Artikler som ble trukket tilbake

rediger
 • Sudbø J, Lee JJ, Lippman SM, Mork J, Sagen S, Flatner N, Ristimäki A, Sudbø A, Mao L, Zhou X, Kildal W, Evensen JF, Reith A, Dannenberg AJ. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested case-control study. Lancet. 2005 Oct 15-21;366(9494):1359-66.
  • Tilbaketrekking: Horton R. Lancet. 2006 Feb 4;367(9508):382.
 • Sudbø J. Novel management of oral cancer: a paradigm of predictive oncology. Clin Med Res. 2004 Nov;2(4):233-42. Review.
  • Tilbaketrekking: Reed KD, Salzman-Scott SA. Clin Med Res. 2007 Oct;5(3):203.
 • Sudbø J, Samuelsson R, Risberg B, Heistein S, Nyhus C, Samuelsson M, Puntervold R, Sigstad E, Davidson B, Reith A, Berner A. Risk markers of oral cancer in clinically normal mucosa as an aid in smoking cessation counseling. J Clin Oncol. 2005 Mar 20;23(9):1927-33.
  • Tilbaketrekking: J Clin Oncol. 2006 Dec 10;24(35):5621.
 • Sudbø J, Lippman SM, Lee JJ, Mao L, Kildal W, Sudbø A, Sagen S, Bryne M, El-Naggar A, Risberg B, Evensen JF, Reith A. The influence of resection and aneuploidy on mortality in oral leukoplakia. N Engl J Med. 2004 Apr 1;350(14):1405-13.
  • Tilbaketrekking: Curfman GD, Morrissey S, Drazen JM. N Engl J Med. 2006 Nov 2;355(18):1927.
 • Sudbø J, Bryne M, Mao L, Lotan R, Reith A, Kildal W, Davidson B, Søland TM, Lippman SM. Molecular based treatment of oral cancer. Oral Oncol. 2003 Dec;39(8):749-58. Review.
  • Tilbaketrekking: Oral Oncol. 2007 Apr;43(4):421.
 • Sudbø J. [Chemoprevention of oral cancer]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003 May 29;123(11):1518-21. Review.
  • Tilbaketrekking: Haug C. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Sep 7;126(17):2287.
 • Sudbø J, Ristimäki A, Sondresen JE, Kildal W, Boysen M, Koppang HS, Reith A, Risberg B, Nesland JM, Bryne M. Cyclooxygenase-2 (COX-2) expression in high-risk premalignant oral lesions. Oral Oncol. 2003 Jul;39(5):497-505.
  • Tilbaketrekking: Oral Oncol. 2007 Apr;43(4):420.
 • Sudbø J, Reith A. When is an oral leukoplakia premalignant? Oral Oncol. 2002 Dec;38(8):813-4.
  • Tilbaketrekking: Oral Oncol. 2007 Apr;43(4):419.
 • Sudbø J, Warloe T, Aamdal S, Reith A, Bryne M. [Diagnosis and treatment of oral precancerous lesions]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2001 Oct 30;121(26):3066-71.
  • Tilbaketrekking: Warloe T, Aamdal S, Reith A, Bryne M. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Sep 7;126(17):2287.
 • Sudbø J, Ried T, Bryne M, Kildal W, Danielsen H, Reith A. Abnormal DNA content predicts the occurrence of carcinomas in non-dysplastic oral white patches. Oral Oncol. 2001 Oct;37(7):558-65.
  • Tilbaketrekking: Oral Oncol. 2007 Apr;43(4):418.
 • Sudbø J, Bryne M, Johannessen AC, Kildal W, Danielsen HE, Reith A. Comparison of histological grading and large-scale genomic status (DNA ploidy) as prognostic tools in oral dysplasia. J Pathol. 2001 Jul;194(3):303-10.
  • Tilbaketrekking: J Pathol. 2007 Jan;211(1):109.
 • Sudbø J, Kildal W, Risberg B, Koppang HS, Danielsen HE, Reith A. DNA content as a prognostic marker in patients with oral leukoplakia. N Engl J Med. 2001 Apr 26;344(17):1270-8.
  • Tilbaketrekking: Curfman GD, Morrissey S, Drazen JM. N Engl J Med. 2006 Nov 2;355(18):1927.

Artikler som ikke er trukket tilbake

rediger
 • Kildal W, Risberg B, Abeler VM, Kristensen GB, Sudbø J, Nesland JM, Danielsen HE. Beta-catenin expression, DNA ploidy and clinicopathological features in ovarian cancer: a study in 253 patients. Eur J Cancer. 2005 May;41(8):1127-34.
 • Lilleby W, Sudbø J, Fosså SD. Biology and treatment options during the development of prostate cancer. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Mar 3;125(5):571-4. Review.
 • Sudbø J, Reith A. The evolution of predictive oncology and molecular-based therapy for oral cancer prevention. Int J Cancer. 2005 Jun 20;115(3):339-45. Review.
 • Lippman SM, Sudbø J, Hong WK. Oral cancer prevention and the evolution of molecular-targeted drug development. J Clin Oncol. 2005 Jan 10;23(2):346-56. Review.
 • Kildal W, Kaern J, Kraggerud SM, Abeler VM, Sudbø J, Tropè CG, Lothe RA, Danielsen HE. Evaluation of genomic changes in a large series of malignant ovarian germ cell tumors--relation to clinicopathologic variables. Cancer Genet Cytogenet. 2004 Nov;155(1):25-32.
 • Sudbø J. Non-invasive early diagnosis of oral cavity malignancies. Anal Cell Pathol. 2003;25(4):157-8.
 • Sudbø J. [Chemoprevention: treatment of persons at high risk of cancer]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003 May 29;123(11):1514-7. Review.
 • Scully C, Sudbø J, Speight PM. Progress in determining the malignant potential of oral lesions. J Oral Pathol Med. 2003 May;32(5):251-6. Review.
 • Sudbø J, Reith A. Which putatively pre-malignant oral lesions become oral cancers? Clinical relevance of early targeting of high-risk individuals. J Oral Pathol Med. 2003 Feb;32(2):63-70. Review.
 • Reith A, Sudbø J. Impact of genomic instability in risk assessment and chemoprevention of oral premalignancies. Int J Cancer. 2002 Sep 20;101(3):205-9. Review.
 • Sudbø J. [Adverse effects of COX-2 inhibitors]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Jan 10;122(1):102-3.
 • Sudbø J. [DNA ploidy analysis--a possibility for early identification of patient with risk of oral cancer]. Lakartidningen. 2001 Nov 7;98(45):4980-4. Review.
 • Sudbø J. Pathology in disgrace? J Pathol. 2002 Feb;196(2):244-5.
 • Sudbø J, Kildal W, Johannessen AC, Koppang HS, Sudbø A, Danielsen HE, Risberg B, Reith A. Gross genomic aberrations in precancers: clinical implications of a long-term follow-up study in oral erythroplakias. J Clin Oncol. 2002 Jan 15;20(2):456-62.
 • Sudbø J. Human papillomavirus infection as a risk factor for squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med. 2001 Aug 2;345(5):376-7.
 • Sudbø J, Reith A, Lingjaerde OC. Gene-expression profiles in hereditary breast cancer. N Engl J Med. 2001 Jun 28;344(26):2029.
 • Sudbø J, Marcelpoil R, Reith A. New algorithms based on the Voronoi Diagram applied in a pilot study on normal mucosa and carcinomas. Anal Cell Pathol. 2000;21(2):71-86.
 • Sudbø J, Marcelpoil R, Reith A. Caveats: numerical requirements in graph theory based quantitation of tissue architecture. Anal Cell Pathol. 2000;21(2):59-69.
 • Sudbø J, Bankfalvi A, Bryne M, Marcelpoil R, Boysen M, Piffko J, Hemmer J, Kraft K, Reith A. Prognostic value of graph theory-based tissue architecture analysis in carcinomas of the tongue. Lab Invest. 2000 Dec;80(12):1881-9.
 • Danielsen HE, Kildal W, Sudbø J. [Digital image analysis in pathology--exemplified in prostatic cancer]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2000 Feb 10;120(4):479-88. Review.
 • Bryne M, Boysen M, Alfsen CG, Abeler VM, Sudbø J, Nesland JM, Kristensen GB, Piffko J, Bankfalvi A. The invasive front of carcinomas. The most important area for tumour prognosis? Anticancer Res. 1998 Nov-Dec;18(6B):4757-64. Review.
 • Zhang Z, Suo Z, Sudbø J, Holm R, Boysen M, Reith A. Diagnostic implications of p53 protein reactivity in nasal mucosa of nickel workers. Anal Quant Cytol Histol. 1997 Aug;19(4):345-50.
 • Xie X, Clausen OP, Sudbø J, Boysen M. Diagnostic and prognostic value of nucleolar organizer regions in normal epithelium, dysplasia, and squamous cell carcinoma of the oral cavity. Cancer. 1997 Jun 1;79(11):2200-8.
 • Bjaalie JG, Sudbø J, Brodal P. Corticopontine terminal fibres form small scale clusters and large scale lamellae in the cat. Neuroreport. 1997 May 6;8(7):1651-5.

Referanser

rediger
 1. ^ LinkedIn[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ «Jon Sudbø seier opp stillinga ved UiO». Arkivert fra originalen 29. september 2006. Besøkt 19. februar 2006. 
 3. ^ Sudbø får begrenset autorisasjon som tannlege, Statens helsetilsyn[død lenke]
 4. ^ Erlend Hem, Rehabilitering av en svindler?, Tidsskriftet Den Norske Legeforening 2013; 133:257
 5. ^ «Avslørt for forskningssvindel - nå vil han forske igjen». www.vg.no. 25. januar 2013. Besøkt 23. april 2022. 
 6. ^ «Jon Sudbø». Helsepersonellregisteret. Besøkt 22. april 2022. 
 7. ^ «Tatt for forskningsjuks - nå er Jon Sudbø ansatt som klinikkleder». www.aftenposten.no. 10. mai 2016. Besøkt 23. april 2022. 
 8. ^ «Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested case-control study» - artikkelen i The Lancet som er basert på et fiktivt pasientmateriale
 9. ^ Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 Arkivert 6. september 2006 hos Wayback Machine.
 10. ^ Aftenposten:Internasjonal skandale
 11. ^ Brev fra Statens helsetilsyn til Jon Sudbø av 21. november 2006 Arkivert 8. desember 2006 hos Wayback Machine.
 12. ^ «Jon Sudbø må levere doktordiplomet sitt». www.aftenposten.no. 3. mai 2007. Besøkt 23. april 2022. «Styret ved Universitetet i Oslo avviste onsdag forskeren Jon Sudbøs klage på at han ble fratatt doktorgraden sin. | Sudbø ble i desember i fjor fratatt doktorgraden etter en vurdering fra styret ved medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo. | Til tross for at han medgikk forskningsfusk, anket Sudbø avgjørelsen til Universitetsstyret.» 
 13. ^ «Sudbø kan bli tannlege». www.vg.no. 2. juni 2007. Besøkt 23. april 2022. 
 14. ^ Statens helsetilsyns nyhetsarkiv[død lenke]

Eksterne lenker

rediger