Jon Guttormsen

norsk biskop
(Omdirigert fra «Jon Guttormssøn»)

Jon Guttormsen var den første superintendenten i Stavanger etter reformasjonen fra 1541 til 1557.

Superintendenten rediger

Før Jon Guttormsen ble superintendent var han kannik i Stavanger. Våren 1541 ble Jon Guttormsen utnevnt til superintendent i Stavanger.

Jon Guttormsen fikk i perioden 1554–1556 gjennomført omfattende restaureringsarbeider på Domkirken i Stavanger. Han underholdt også to studenter fra stavangerområdet i København.

Vi mangler kilder som forteller særlig om hvordan han utførte oppgavene sine.

Avskjeden rediger

22. januar 1557 ble det i et kongebrev skrevet at Jon Guttormsen hadde sagt fra seg embetet som superintendent, i et annen kongebrev av 10. juni 1557 står det at Jon var avsatt. Peder Claussøn Friis skrev at Jon Guttormsen ble avsatt. Absalon Pedersson Beyer skrev at Jon Guttormsen hadde blitt klagd på og hadde forsømt sitt kall, og at han sa opp embetet sitt i København. Hva som er rett er ikke lett å si, men det er ikke urimelig at Jon ble bedt om å si opp stillingen, mot en viss kompensasjon.

Det er kjent et klageskriv til kongen. Det er ikke signert eller datert, men ut fra innholdet er det rimelig å tro at det var skrevet av Jon Guttormsen . Det var en lang liste over forhold som skriveren mente at kongen skulle ordne opp i. Skrivet og et eventuelt muntlig ultimatum kan ha ført til at Guttormsen enten ble sagt opp eller sa opp selv.

10. juni 1557 ble Jens Schjelderup superintendent både for Stavanger og Bergen bispedømmer.

Kanniken rediger

I årene etter fikk Jon Guttormsen inntekter fra mange prebender, to prestegjeld og de inntekter som før gikk til underhold av studenter i København. Det kan ha vært kompensasjon for å ha gått av. Han var også i krangel med de andre kannikene om inntekter. De residerende kannikene, kirkens og skolens tjenere klaget over at kanniken Jon Guttormsen hadde gjort dem stor urett med noe av deres gods. Han hadde avhendet noe og noe beholdt han som om det var hans egen odel. Han bruker alene åkrer og enger ved byen, samt noen grunner i byen – som alle kirketjenerne og skoletjener hadde part i (muligens Pedersgjerdet). Han betalte kapellanen sin dårlig – som en vanlig arbeider.

Slutten rediger

10. oktober 1576 var Jon Guttormsen kannik og pastor i Stavanger, og døde nok ikke lenge etter. Jon Guttormsen var nok død før 20. september 1577.

Familien rediger

Jon Guttormsen var gift med Anna Eriksdatter av Orm-familien og skal ha hatt barna: Svale Jonson på Jarlsøy eller Tysnesøy og Magdalena Jonsdatter.

Ut fra en eiendel i Evje har det vært gjettet på at Jon Guttormsen kunne være fra Agder, men det er uavklart.

Det fantes to portretter malt på tre i sort lerret og med forgylt ramme med bilde av Jon Guttormsen og Anna Eriksdatter. De omtales siste gang i 1777. Dette kan ha vært av de eldste portrettmaleriene i Norge.

Kilder rediger