Jan Henrik Olstad
Født4. april 1914
Død19. juli 2010 (96 år)
Beskjeftigelse Historiker
Nasjonalitet Norge

Jan Henrik Olstad (født 4. april 1914Lillehammer, død 19. juli 2010) var en norsk historiker, statsarkivar, offiser og frimurer.

Jan Henrik Olstad ble født på Lillehammer hvor faren, Jan Olstad, var skoleinspektør. Han avla examen artium i 1933 ved Lillehammer off. høyere almenskole og tok deretter eksamen på befalsskole. Han hadde egentlig sett seg ut en karrière som forstmann, men valgte filologisk studium. Han ble cand. philol. i 1941 med hovedfag i historie. Da hadde han allerede i flere år arbeidet i Riksarkivet som arbeidshjelp og vikar. Han ble tilsatt som arkivar i Riksarkivet i 1941, og utnevnt til førstearkivar i 1947. Han tiltrådte som statsarkivar i Hamar i 1961, og ble der til han pensjonerte seg høsten 1983.

Jan H. Olstad tjenestegjorde som fenrik ved 6. Kompani av Nøytralitetsvaktbataljonen under de harde kampene med tyske invasjonsstyrkerStrandlykkja i april 1940. Han kom tidlig med i motstandsarbeid, og ble arrestert 26. august 1944. Han satt i Møllergata 19 til han 2. desember 1944 ble overført til Grini, og satt der til freden kom. Som offiser og historiker ble han oppnevnt som sekretær for den militære undersøkelseskommisjonen, nedsatt ved kgl. res. 25. januar 1946 for å se på «militære myndigheters forhold før og under felttoget i Norge i 1940». Han fratrådte kommisjonen i 1947 for å tiltre som førstearkivar i Riksarkivet. Sitt livsverk utførte han i norsk arkivvesen. Stort og uegennyttig arbeid utførte han også i norsk frimureri både som embetsmann og som historiker.

PublikasjonerRediger

Jan H. Olstad har publisert følgende:

  • Folketælling 1. februar 1801 ifl. Reskr. 28. November 1800: [registratur], (1942)
  • Med hjul over Mjøsa gjennom hundre år: D/S Skibladner 1856-1956 (1956)
  • var mannen bak Utenriksdepartementets How to trace your ancestors in Norway (i 9 opplag 1954-1996, samlet opplag rundt 100 000)
  • Skibladner 1856-1981 (1981)
  • Det skjedde: en dagbok fra Hamar 1849-1949 (1989)
  • Mer lys: noen trekk fra frimureriets start, vekst og utbredelse i det indre østlandsområde (1995)
  • Jan H. Olstad og Knut J. Tallhaug samtaler om bakgrunnen for opprettelsen av St. Johanneslogen St. Halvard i 1908" (1998)
  • Skibladner: Verdens eldste hjuldamper i drift (1999)

Eksterne lenkerRediger