Jacob Jensen Jersin

dansk-norsk prest

Jacob Jensen Jersin var en dansk-norsk teolog og prest. Han var den første biskopen i det nyopprettede bispedømmet Christianssand stift fra 1682 til hans død i 1694. [1]

PrivatlivRediger

Jacob ble født i Ribe i 1633 og var sønn av Jens Dinesen Jersin som da var biskop i Ribe. Navnet Jersin kom fra stedet der Jens vokste opp, Jersie, på Skjælland. [2]

Jacob gikk på skole i Sorø til 1652. I 1663 fikk han en magistergrad, og i ble han 1664 sogneprest i Kalundborg. Han giftet seg i 1664 med Adelheid Borchardsen, datter av Hans Borchardsen, som etterfulgte Jacobs far som biskop i Ribe. Jacob og Adelheid fikk 6 barn.

Biskop i ChristianssandRediger

Oktober 1680 ble Jacob Jensen Jersin kalt som biskop til Stavanger. Den 6. Mai 1682 ble det bestemt at stiftstaden skulle flyttes til den nylig grunlagte byen Christianssand, og biskopen måtte flytte. Flyttingen dro ut, men bybrannen i Stavanger i 1684 førte til at Jersin var på plass i Kristiansand i 1685.

Erik Pontoppidan omtaler Jersin som en meget from mann og en dyktig teolog og filolog, men uten historisk sans. [1] Dansk biografisk Lexikon skriver at: "Nogen synderlig dygtig Biskop har han næppe været." [1]

Jacob Jensen Jersin døde 21. Juli 1694 da han var på visitas i Skien. [1]

ReferanserRediger