Jærstrendene landskapsvernområde

Landskapsvernområde (Naturbase VV00000575)

Jærstrendene landskapsvernområde ligger i jærkommunene Klepp, , Randaberg og Sola i Rogaland. Området strekker seg langs kyststripa fra Tungenes i nord til Ogna i sør.[2]

Jærstrendene landskapsvernområde
Tre kilometer lang jærstrand mellom Brusand og Ogna.
Foto: Ruth Hetland
LandNorges flagg Norge
Grunnlagt12. desember 2003
Areal95 219,5 dekar[1]
Kart
Jærstrendene landskapsvernområde
58°45′09″N 5°29′27″Ø

Området som består av flere separat beliggende lokaliteter, ble opprettet i 2003 og er på 34 km² landareal og 79 km² sjøareal. Området omfatter det 7 mil lange strekket fra Tungenes i Randaberg til Sirevåg i Hå, i tillegg til øyriket HåsteinRott vest for Jæren. Landskapsvernområdet er opprettet på grunn av sitt egenartede kultur- og naturlandskap. Verneområdene omfatter 8 fugelfredningner, 10 plantefredninger og 4 naturminner i tillegg til landskapsvernkvalitetene.

Jærstrendene har et egenartet natur- og kulturlandskap med særpregede strandtyper. De geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementene gir området særpreg, og landskapet som helhet er unikt i Norge. Det er stor variasjon i plantesamfunn, og en rekke sjeldne plantearter finnes i området.

Deler av det vernede området inngår i Jæren våtmarksystem, som står på listen over internasjonalt viktige våtmarksområder under Ramsar-konvensjonen. Innenfor sandstrendene er det store områder med sanddyner og en spesiell flora og fauna, flere av disse artene er truede arter.

Referanser rediger

  1. ^ https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000575; Naturbase; besøksdato: 22. juli 2019.
  2. ^ «Jærstrendene». Rogaland (norsk nynorsk). Besøkt 14. januar 2020.