Islams profeter er profeter som ifølge muslimene har fått et spesielt oppdrag fra Allah for å vise vei for menneskeheten. Koranen nevner 25 personer som islams profeter. Koranen omtaler blant annet profetene Moses, Jesus og Muhammed som utnevnte for å spre Guds ord. Mange av profetene i Koranen finnes også i jødedommens og kristendommens hellige skrifter. Den første profeten var Adam og den siste var Muhammed, derfor hans tittel Profetenes Segl (Khatam-an-Nabiyyin). Koranen understreker at alle profetene var mennesker og at ingen av dem hadde guddommelige egenskaper, men de hadde en viktig egenskap ved at de var beskyttet mot å gjøre feil (masum).

Selv om kun 25 profeter er nevnt i Koranen, så sier en hadith (nr. 21 257 i Musnad Ibn Hanbal) at det totalt gjennom historien var 124 000 profeter, og Koranen (sura 16:36) sier at Allah har sendt en profet til hvert folkeslag.

Profeter navngitt i Koranen

rediger
 
Muhammed leder Ibrahim (i Bibelen kalt Abraham), Musa (Moses), Isa (Jesus) og andre i bønn. Persisk miniatyrmaleri fra middelalderen. Gloriene, her formet som ildtunger, er tegn på hellighet. Stråleglans som omslutter hele kroppen, kan kalles aureola og annet.

Isa (عيسىĪsā), ofte sett som Isa, sønn av Maria (`Īsā ibn Maryam) er det arabiske navnet for Jesus, som er en av islams profeter. Ifølge Koranen var han en av Guds mest elskede profeter sendt spesielt for å veilede Israels barn (Beni Israel). Kristne arabere refererer til Jesus som Yasu' al-Masih eller Isa al-Masih (يسوع المسيح Yasū`a al-Masīħ).

I Koranen er fortellinger om Jesu liv og lære vanlige. Koranen forteller om hans mirakuløse fødsel, hans lære, miraklene han utførte ved Guds tillatelse og hans liv som en respektert profet av Gud. Koranen sier gjentatte ganger at Jesus bare var en menneskelig profet sendt av Gud og ikke en del av Gud selv.

Jesus er i islam, som i kristendommen, et resultat av en jomfrufødsel.

Muhammed

rediger

Muhammed (arabisk: محمد) var en politisk og religiøs leder, profet og grunnleggeren av islam. Ordet Muhammed er arabisk og betyr «den høylovede». Muhammed var født i Mekka, en viktig handels- og pilegrimsby for karavanehandelenDen arabiske halvøy i dagens Saudi-Arabia, og han var ved sin død statsleder for praktisk talt hele området.

Islams hellige bok Koranen inneholder åpenbaringene Muhammed mottok som Guds profet fra år 610. Tekstene ble samlet til én bok etter hans død. Muhammed nevnes også i den muslimske trosbekjennelsen: «Det finnes ingen gud utenom Allah, og Muhammed er hans profet».

Idris (arabisk: إدريس ) er en islamsk profet og går under navnet Enok i Bibelen. Idris levde i en periode med tørke, som fant sted fordi Allah ville straffe menneskeheten for å ha glemt ham. Idris lyktes med å få slutt på tørken og få regnet tilbake ved å be til Allah om frelse. Idris anses i islam for å være den som introduserte skrivekunsten, astronomi og matematikk.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Islams profeter i Koranen og deres forekomster i Bibelen
Adam Idris Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqoub Yousuf Ayoub  
آدم ادريس نوح هود صالح ابراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henok Noah Eber Sjelah Abraham Lot Ismael Isak Jakob Josef Job

Shoaib Musa Haroun Dul kifl Daoud Sulaiman Ilias Al-Yasa Younus Zakaria Yahya Isa Muhammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى محمد
Jetro Moses Aron Esekiel David Salomo Elia Elisja Jona Sakarja,
Johannes' far
Johannes Jesus