Isbaderen

roman av Kjell Ola Dahl

Isbaderen er en roman av forfatteren Kjell Ola Dahl. Boka er den åttende romanen i Dahls serie om politimannen Gunnarstranda. Boka representerer på ett vis et skifte i og med at Gunnarstranda i denne boka har fått ny kompanjong – Lena Stigersand. Hans tidligere makker, Frank Frølich, er suspendert fra tjeneste. Frølich har bare en mindre rolle i denne romanen. Isbaderen handler om to kriminalmysterier som viser seg å henge sammen og finner sin enhetlige løsning. Både Gunnarstranda og Stigersand har synsvinkelen i romanen. Men Lena Stigersand må regnes som bokens hovedperson fordi romanen både åpner og slutter fra hennes perspektiv. Dessuten finner Lena ut tidlig i fortellingen at hun har en alvorlig sykdom.

Isbaderen foregår i de siste ti dagene før julaften 2010, i tiden 14.-24. desember. Det er kald vinter og hektisk julehandel i Oslo.

Romanen handler om oppklaringen av forbrytelser. Fortellingen kretser samtidig om etiske gråsoner for innsatsområder til Statens pensjonsfond, om forholdet mellom rike land og fattige land når det gjelder tilgang på naturressurser, om samrøre mellom politikk og journalistikk i Norge, samt moralske spørsmål knyttet til det å krysse etiske grenser for å nå personlige mål.

HandlingRediger

Fortellingen åpner med at det heises opp et lik fra vannet utenfor Utstikker II på Honnørbrygga i Oslo. Lena Stigersand ankommer i bil sammen med politibetjenten Emil Yttergjerde. Lena finner den dødes identitet på hans bankkort. Hans navn er Sveinung Adeler.

Når hun forlater åstedet blir hun snakket til av en journalist, Steffen Gjerstad, som jobber i Dagens Næringsliv.

Lena reiser fra åstedet og tar seg inn i den dødes leilighet. Utenfor møter hun journalisten igjen. De har en fin kommunikasjon sammen. Det er tydelig at de liker hverandre. Journalisten forteller at han har kunnskap om den dødes arbeidsområde. Adeler jobbet i Statens pensjonsfond – Utland, Oljefondet.

Samtidig får Gunnarstranda i oppdrag å undersøke en påkjørsel på T-banen. En kvinne er død. Han går i tunellen sammen med folk fra Ruter. Hans konklusjon er at dødsfallet er mistenkelig. Senere må han konkludere at noen skjøv kvinnen foran T-banetoget med vilje.

Lena Stigersand treffer Steffen Gjerstad på en bar. De snakker om Adeler og hans arbeidsområde i oljefondets Etikkråd. Steffen blir med henne hjem etterpå.

Lena finner ut at Sveinung Adeler var i en middag med en Stortingsrepresentant kvelden før han druknet på Rådhusbrygga. Siden oppsøker hun den kvinnelige Stortingsrepresentanten. Men denne nekter for å kjenne til den døde. Dette til tross fro at betjeningen der Adeler spiste kvelden før han døde, bekrefter at stortingsrepresentanten var med i middagen. Betjeningen kan dessuten fortelle at en tredje, ukjent mannsperson var til stede.

Lena oppdager at en bil følger etter henne. Når hun undersøker hvem som eier bilen, får hun ordre fra Politiets sikkerhetstjeneste om å ligge unna alt som har med bilen og eieren å gjøre. Når hun senere neglisjerer denne ordren blir hun utsatt for et drapsforsøk.

Patologenes konklusjon er at Adeler ble drept. Dermed har Gunnarstranda og Lena Stigersand to drap de må hanskes med. Gunnarstranda avklarer at de to sakene henger sammen. Samtidig opplever Lena at Steffen Gjerstad lyver og tier med ting han vet. Han er ikke den eneste. Politikeren på Stortinget lyver også. Samtidig opplever Lena at noen ønsker livet av henne.

Saken finner sin løsning først når Lena og Gunnarstranda forener kreftene. Det viser seg at saken har forgreninger til internasjonal politikk og terrornettverket Al-Shabaab i Somalia.


Forgjenger:
 Kvinnen i plast 
Bøker om Gunnarstranda
Etterfølger: