Isaac Olsen

Isaac Olsen (født ca. 1680, død 1739) var omgangsskolelærer blant samer i Finnmark fra 1703 og medarbeider av samemisjonæren Thomas von Westen 1716–20. Hans to manuskripter Om Lappernes Vildfarelser og Overtro (1717) og Underdanigst Undrettning om Norlandenne (1718) er blant de eldste skriftlige kildene til kunnskap om samisk religion og kultur.[1][2][3] Han var også lærer i samiske språk og kultur i Trondheim og København, og var en av de første som utgav skrifter på samisk.

Isaac Olsen
Fødtca. 1680Rediger på Wikidata
Død1739Rediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

LivRediger

Han hadde sin skolegang i Trondheim, og ble huslærer hos presten i Kjelvik i Porsanger i 1702. Fra 1703 var han omgangsskolelærer blant samene i Øst-Finnmark, og hadde også andre oppgaver for prosten og fogden. I juli 1716 møtte han Thomas von Westen Porsanger. Westen var da på sin første misjonsreise. Von Westen overtalte Olsen til å følge med til Trondheim for å jobbe på det nyetablerte Seminarium Lapponicum som lærer og oversetter i samisk. Reisen fra Porsanger til Trondheim tok tre måneder, og underveis oppsøkte de lokale prester for å forhøre seg om den samiske befolkningen og deres kirkesøkning. Olsen fulgt von Westen videre til Veøy, og arbeidet der fram til juni 1717 med å skrive Om Lappernes Vildfarelser og Overtro og å oversette katekismen til samisk. Han ble utnevnt til rektor ved Seminarium i februar 1717, men tiltrådte ikke før til sommeren. Han var så i Trondheim i ett år, før han ble kalt til København for å undervise på misjonsskolen der om forholdene i Finnmark og utgi bøker på samisk.

Høsten 1720 mister han jobben i misjonskollegiet. Årsaken er uklar, og ulike teorier har vært lansert. Fra 1722 var han igjen i Trondheim og jobbet som klokker ved Vår Frue kirke fram til sin død. Her var han også lærer for Knud Leem 1723–25.

Olsens liv ble først beskrevet av Hans Hammond i Den Nordiske Missions-Historie (1787), og dette er grunnlaget for de fleste senere biografier.[3] Just Qvigstad tilføyde noen supplerende arkivopplysninger om Olsens liv da han i 1910 utga Olsens Om Lappernes Vildfarelser og Overtro som bind 2 av sine Kildeskrifter til den lappiske mythologi.[4]

SkrifterRediger

 «Siden gaar mand der ifra og til Overhalden, og Snaasen, hvor Præster boer paa begge steder i begge kalenne, og vancke der omkring i fieldenne mange Lapper og finder, med deris Reins Diur, men Præsterne ved lidet af dem at sige, ey heller kiærer de sig stort om dem, uten nogen selff villige kommer frem av skougen, og begiærer at døbis og at bruge alterens Sakramentet.» 

Fra Underdanigst Undrettning, hvor Olsen gjør rede for kirkelige forhold og samisk bosetting bygd for bygd fra Malangen til Røros

Olsens skrifter er bevart i fire deler

 • en kopibok som eies av Etnografisk museum[5][6]
 • Om Lappernes Vildfarelser og Overtro
 • Underdanigst Undrettning om Norlandenne[3]
 • et kart over Finnmarkskysten med tilgrensende deler av Russland.

Underretningen om Nordlandene eies av det kongelige bibliotek i København; de to øvrige av Universitetsbiblioteket i Trondheim.[7]

Fra kopiboken er publisert et avsnitt om samiske offersteder, i Etnografisk museums skriftserie Nordnorske samlinger.[8]

Et gjennomgående tema i teksten fra Øst-Finnmark om Om Lappernes Vildfarelser og Overtro er noaidienes praksis, og hvordan nye noaidier utvelges.[9]

ReferanserRediger

 1. ^ Samisk religion; En gjennomgang av hovedinnholdet i Isaac Olsens manuskript: "Relation om lappernes vildfarelser og overtro" Arkivert 11. april 2008 hos Wayback Machine. av Roald E. Kristiansen, førsteamanuensis, Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Med artikler om Olsens skrifter.
 2. ^ Roald E. Kristiansen. (no) Isaac Olsen i Norsk biografisk leksikon
 3. ^ a b c Anders Løøv. Samemisjonæren Isaac Olsen (1680-1730) og hans "Underdanigst Undrettning om Norlandenne" (1718). Utgitt av Saemien Sijte,1994. (Dovletje; II) ISBN 82-992522-3-7. (ebok fra bokhylla.no)
 4. ^ Kildeskrifter til den lappiske mythologi. Bind 2. Isaac Olsen: Om lappernes vildfarelser og overtro. Redigert av Just Qvigstad. Trondheim, 1910. (Skrifter utgitt av Det Kongelige norske videnskabers selskab; no 4; 1910) (pdf)
 5. ^ Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen. Isaac Olsen – lærer og forkynner; Heimen, nr 1, 2017
 6. ^ Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen. Preludium til misjonen i Finnmark; Teologisk tidsskrift, nr 4, 2017
 7. ^ Ellen Alm. Om lappenes villfarelse og overtro blogg NTNU UB, 8.2.17
 8. ^ Finnmark omkring 1700, Bind 1, Aktstykker og oversikter. Redigert av Martha Brock Utne og O. Solberg. Oslo, 1932/1938. (Nordnorske samlinger; 1)
 9. ^ Brita Pollan i innledningen til Noaidier, 2002.