Ingeniør Knut Berg på eventyr

norsk tegneserie

Ingeniør Knut Berg på eventyr er en norsk tegneserie som første gang ble publisert i 1941 i Nynorsk Vekeblad, opprinnelig med tittelen Ingeniør Knut Berg på eventyr i Austerlanda.

Tegneserien startet etter at forfatteren Hallvard Sandnes ble spurt av forlagsdirektør Hans Aarnes i Fonna Forlag om å skrive tekst til en norsk eventyrserie. Serien gikk som føljetong i Nynorsk Vekeblad fra 1941, og ble publisert som julehefter fra 1943 til 1960. Tegningene var ved Jostein Ragnvald Øvrelid. Forfatter og tegner brukte pseudonym, henholdsvis «Vigleik Vikli» og «Ronald Stone».

Handling rediger

Det kan virke som inspirasjonen til serien var den amerikanske Tom Trick (Brick Bradford), i hvert fall i første omgang. Tom Trick gikk i Illustrert Familieblad, og Nynorsk Vekeblad begynte som en nynorskutgave av dette bladet. Men helten, Knut Berg, har et utseende som minner om den unge Thor Heyerdahl. Serien starter med at han, etter å ha fullført et jernbaneprosjekt i India, møter en ung kvinne, som viser seg å være prinsesse Aima av Kalimanko, et skjult land et eller annet sted i Mongolia-Tibet-området, bak uutforskede jungler hvor dinosaurer og apemennesker har overlevd. I Kalimanko styrer kvinnene; de gjorde statskupp for 150 år siden og etter det har landet på fredelig vis utviklet en teknologisk og kulturell sivilisasjon langt forut for resten av verden – en dristig utopi, enda mer den gang serien var ny, men uten tvil inspirert av at verden akkurat da, styrt av menn, var kastet ut i historiens verste krig. Det utspiller seg en krig i serien også, da det aggressive nabolandet Rutu angriper det fredelige Kalimanko. Den videre handlingen fører Knut Berg og «felagane hans» – i tillegg til Aima, den gløgge munken Tala og kjempa Max – videre ut i verden, blant annet steppene i Mongolia, Australia, stillehavsøyene og sluttelig til Afrika, hvor de oppdager en tapt gammelegyptisk sivilisasjon, som Knut Berg utstyrer med moderne teknologi, blant annet til bygging av pyramider.

En rekke skurker opptrer som konstante motstandere, først og fremst den ustoppelige dr. Panga, som stadig er ute etter sikre seg makten i Kalimanko, med Aima som sin brud, men også den mystiske «einebuaren» Toron som opprinnelig har sitt tilhold i et skjult luksuspalass, og det onde vitenskapsgeniet Si Kahn som sitter på en fjelltopp i Himalaya og ved hjelp av sitt «elektriske auga», en slags avansert kikkert, kan se alt som foregår i verden.

Fra og med hefte 9 (1951), uten tvil inspirert av den store interessen som oppstod rundt 1950 for romfart, flytter handlingen seg fra jorda og ut i «heimsrommet» (verdensrommet). Begrunnelsen er et direkte lån fra tegneserien Lyn Gordon (som selv lånte den fra science fiction-romanen When Worlds Collide): En ny planet, Kandella, er kommet inn i solsystemet og truer med å kollidere med jorden. Sammen med professor Ryko (og dr. Panga, som blindpassasjer) reiser Knut Berg & Co. med romskip for å sprenge planeten med «Zylon-strålar». Men Kandella viser seg å være bebodd av «høgt siviliserte» menneskelignende vesener som slett ikke har tenkt å la sin klode kollidere med jorden. Ved hjelp av deres teknologi reiser våre venner til andre verdener videre ut i rommet, blant andre Kamba, en klode uten atmosfære hvor innbyggerne lever under kupler, og kjempeplaneten Uri, med femten meter høye steinaldermennesker og mystiske spor etter en tapt sivilisasjon. Etter Sputnik vender serien tilbake mot jorden og dens naboplanet Mars.

Nynorsk Vekeblad (omdøpt til Vekebladet for bygd og by) var da gått inn, men liksom Vangsgutane, bladets andre populære serie, fortsatte Knut Berg som julehefte enda noen år.

Jostein Øvrelids visjon av framtidslandet Kalimanko var tydelig inspirert av H. G. Wells-filmen Things to Come (1936). Han la ned mye arbeide i å gi ting som hadde med teknikk å gjøre et korrekt visuelt uttrykk i sine illustrasjoner. Paradoksalt nok kan dette ha bidradd til å gi serien et noe utdatert preg for enkelte nåtidige lesere. Når for eksempel regnestaven er flittig i bruk, er det lett å glemme at det dreier seg om ingeniørens viktigste hjelpemiddel til langt inn på 1970-tallet, som få forutså at man kunne klare seg uten: Et hjelpemiddel som også er mye omtalt i annen science fiction fra samme periode, eksempelvis Robert Heinleins ungdomsromaner. Ingeniør Knut Berg på eventyr hevdet seg godt sammenliknet med annen «ingeniør-sciencefiction» fra samme periode.

Opptrykk og fortsettelse rediger

I 1986 kom første hefte av Knut Berg i ny utgave. På grunn av sviktende distribusjon ble det med bare det ene nummeret. Men etter å ha hatt suksess med opptrykk av Vangsgutane, gikk Fonna Forlag i 2000 i gang med en ny serie juleutgivelser av Knut Berg, riktig nok med hefte 9 (den siste siden av egypter-eventyret var tatt med, uten noen forklaring på hva som hadde skjedd forut).

Fra og med 2007 kom juleheftet om Knut Berg i nytegnet versjon, med tegninger av Knut Westad og nye historier ved Bing & Bringsværd. Fra 2010 har heftet kommet med opptrykk av de eldre historiene.

Fagforeningen Tekna trykker også korte epistler med Knut Berg på siste side av medlemsbladet sitt Tekna Magasinet. PDF-versjoner av bladet kan lastes ned fra bladets hjemmeside.